HiQ International AB

Ökad vinst och positivt kassaflöde

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 09:08 CEST

IT- och managementkonsultföretaget HiQs omsättning för perioden januari-juni 2003 uppgår till 203,4 (212,4) Mkr. Resultatet före goodwill (EBITA) uppgår till 14,4 (8,5) Mkr, motsvarande en marginal på 7,1 (4,0)%.

- Den positiva utvecklingen som inledde året fortsätter. Vi gör affärer inom samtliga HiQs marknadsområden, ökar vinsten och har en stark finansiell ställning. Det tycker jag är glädjande, säger Lars Stugemo, VD HiQ International.

- HiQs telekomexpertis och simuleringskunnande efterfrågas i allt fler branscher idag. Inom telekom har vi till exempel fått flera nya uppdrag för kunder inom försvaret, myndigheter och verk samt industrisektorn. Samma utveckling ser vi inom simuleringsteknik där vi idag inte bara utvecklar simulatorer för försvaret utan också för kunder inom telekom, fordon och industrisektorn, säger Stugemo.

HiQs omsättning hade under perioden följande branschmässiga fördelning: Telekom 47 % (49 %), Försvar 16 % (20 %) och andra branscher 37 % (31 %).

- Utslagningen i IT-branschen fortsätter, vilket leder till en bättre balans mellan utbud och efterfrågan på marknaden. Vår bedömning är att bolag som HiQ med långa kundrelationer, hög kompetens och stark finansiell ställning kommer att gå stärkta ur lågkonjunkturen, säger Stugemo.

HiQs VD och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten idag, torsdagen den 14 augusti klockan 09.00, över frukost på HiQs kontor i Stockholm på Sveavägen 17, 17 tr.

Rapporten kan beställas på 08-588 90 000 eller hämtas på www.hiq.se

För ytterligare information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, koncernchef och VD HiQ,
tel: 08-588 90 000

Anna Svensson, informationschef HiQ,
tel: 08-588 90 015, 0704-200 103