Swedbank

Ökade andelar på bolånemarknaden

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 09:01 CEST

FöreningsSparbankens marknadsandel för nyutlåning av bolån har ökat med drygt fyra procentenheter under perioden november 2005 till mars 2006. Marknadsandelen av nyutlåningen är i dag 28 procent mot 24 procent för perioden januari – oktober 2005.

– Det är glädjande att vi stärker vår marknadsposition - inte minst mot bakgrund av att den svenska bolånemarknaden präglas av hård konkurrens och allt tuffare marginalpress. Vår strategi går ut på att behålla och öka marknadsandelarna och samtidigt öka kundnöjdheten. Det är ett medvetet vägval där uthållighet och långsiktighet är nyckelord, säger Kjell Hedman, vice vd och chef för Kunderbjudande
& Produkter,


För ytterligare information:
Kjell Hedman, vice VD och chef Kunderbjudande och Produkter, tfn: 08-585 912 21


FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Koncernen har drygt 470 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 280 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2005 uppgick balansomslutningen till 1 200 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 16 000. Läs mer om FöreningsSparbanken på http://www.fsb.se.