Världsnaturfonden WWF

Ökade anslag väcker hopp om en samlad havspolitik

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 09:06 CEST

Världsnaturfonden WWF välkomnar regeringens ökade anslag till havsmiljön med drygt en halv miljard kronor till och med 2010.

- Vi hoppas nu att denna satsning följs upp av en ny kraftfull och samlad havspolitik som gör Sverige till ett föredöme i arbetet med att rädda havsmiljön, säger Peter Westman, naturvårdschef på WWF.

WWF har länge efterfrågat en samlad havsförvaltning som omfattar alla näringar, sektorer, länder och nivåer som har en påverkan på havsmiljön.

- Det är därför positivt att regeringen nu säger sig vilja bli en föregångare på havsmiljöområdet genom att förbättra planeringen och förvaltningen av våra hav, säger Peter Westman.

Behovet av kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med Östersjöns komplexa problem visades inte minst i WWFs granskning av ländernas havsmiljöarbete nyligen.

- I och med det höjda anslaget och den havsproposition som ska tas innan årsskiftet, finns möjlighet att ta ett omtag i den svenska havsmiljöförvaltningen, säger Åsa Andersson, WWFs Östersjöchef.

Konkreta åtgärder för att minska övergödningen, bekämpa det illegala fisket, få ner utsläpp från fartygstransporter och restaurera våtmarker är viktiga och efterlängtade och en förutsättning för ett levande hav, avslutar hon.

För frågor, kontakta:
Åsa Andersson, chef för WWFs Östersjöprogram, 08-624 74 17, 070-669 92 90
Peter Westman, naturvårdschef WWF, 08-624 74 31, 076-83 78 059
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar
en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer.

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:
- bevara världens biologiska mångfald
- verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- minska föroreningar och ohållbar konsumtion.