Jernhusen AB

Ökade fastighetsintäkter och positiv rörelseresultatutveckling

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2009 16:16 CEST

Rörelseresultatet uppgick till 186 (179 motsvarande period föregående år) MSEK. Periodens resultat uppgick till 21 (132) MSEK. Resultatet påverkas av lägre räntekostnader och negativa värdeförändringar främst beroende på högre avkastningskrav i fastighetsbeståndet.

  • Fastighetsintäkterna uppgick till 431 (398) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 186 (179) MSEK)
  • Finansnettot uppgick till -24 (-47) MSEK
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -147 (10) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 21 (132) MSEK vilket motsvarar 5,20 (33,00) kronor per aktie.
  • Investeringarna uppgick till 464 (244) MSEK.
  • Rörelseresultatet för 2009 prognostiseras att bli i nivå med 2008.
  • Den 9 april genomfördes fusionen mellan Jernhusen AB (publ) och moderbolaget AB Swedcarrier

- Vi har trots lågkonjunkturen haft en positiv utveckling i våra förvaltningsfastigheter och utvecklingsprojekt. Större nyuthyrningar har bland annat genomförts i Centralhuset Sundbyberg samt för den planerade underhållsdepån i Helsingborg säger Per Berggren, vd i Jernhusen. - För att möta behoven från en avreglerad svensk järnväg intensifierar vi nu våra satsningar på utveckling av tjänster och nya investeringar, tillägger Per Berggren.

För mer information

Per Berggren, vd Jernhusen, 070-553 80 48

Anders Bäck, vice vd/ekonomidirektör Jernhusen, 070-623 62 55

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett fastighetsbestånd som består av stationer, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen är helägt av svenska staten, har ca 140 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till ca 300 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på ca 7 miljarder kronor.