Landstinget i Värmland

Ökade förteckningssiffror i familjeläkarsystemet

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 15:13 CEST

Primärvården i Värmland har på olika sätt den senaste tiden fått bekräftat att medborgarna har fått ökat förtroende för dem och det familjeläkarsystem som startats det senaste året. Färska siffror visar att ytterligare 7000 personer i Värmland har valt familjeläkare, vilket ger 118 000 totalt.

– Vi är mycket glada över det stora förtroende som värmlänningarna visar familjeläkarna och vårdcentralerna, säger länsverksamhetschef Vendela Englund. Att 118 000 värmlänningar redan har skickat in sin valblankett är imponerande.

Målet att 70 % av medborgarna ska ha valt familjeläkare på de vårdcentraler där det finns fasta valbara läkare är mycket nära, det visar siffrorna över antalet förtecknade i Värmlands kommuner. Dessutom finns det alltid några som har skickat in blanketten men ännu inte hunnit bli registrerade och få besked, eftersom detta tar någon vecka.

”Vi vill rigga för dig.”
I arbetet med familjeläkarsystemet finns det idag ett stort behov av att få värmlänningar att förteckna sig hos en egen familjeläkare så snart som möjligt. Detta för att resurserna ska fördelas rätt till den vårdcentral den enskilde medborgaren vill ha och för att alla ska kunna besöka den doktor och den vårdcentral han/hon önskar. Läget idag är dock att många läkare redan är fulltecknade, och även hela vårdcentraler börjar få fullt. Det är därför viktigt att alla meddelar sitt val eller låter vårdcentralen välja åt dem så att de i sin tur kan vara beredda med insatser när det gäller.

– Även du som idag inte är i något behov av läkare gör klokt i att välja läkare redan nu, förklarar Vendela Englund. Vi vill kunna ”rigga för dig” och kunna ta emot dig den dagen du behöver oss. Om man väntar för länge med sitt val kan man istället komma att hänvisas till de vårdcentraler som har utrymme kvar, så ta vara på rätten att få välja vem du vill ha som läkare, uppmanar hon.

Ökat förtroende för vårdcentralerna
För ett par veckor sedan visade mätningar som gjorts via Vårdbarometern att förtroendet hos befolkningen i Värmland för vårdcentralerna hade ökat. Vendela tycker att framtiden ser ljus ut om utvecklingen fortsätter i samma takt.

– Vi ser det ökade förtroendet som en tydlig bekräftelse på att befolkningen uppskattar utvecklingen och är trygga med att det arbete vi utför är för deras bästa, avslutar hon.

Hur gör man?
Man väljer familjeläkare på en speciell blankett, som finns att få på vårdcentralerna, på www.liv.se eller kan beställas från familjeläkarsystemets informationstelefon, 054-61 67 91 (öppen vardagar 9-12).

Mer information om valbara läkare, vilka som är fulltecknade, vårdcentraler och regler kring systemet och mycket annat finns på www.liv.se, vårdcentralerna eller informationstelefonen.

Text: Louise Silo


Statistik över förteckningen i varje kommun:

Kommunvis förteckning
http://www.liv.se/files/press/2005/Kommunstatistiken%20for%20FLS1.doc

För ytterligare information kontakta Vendela Englund, länsverksamhetschef inom allmänmedicin:

Tel:054-61 86 00, 070-5829270