Årjängs kommun

Ökade intäkter från turismen

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 16:22 CET

Turismen är en viktig inkomstkälla för Årjängs kommun och sedan 1997 har omsättningen genom turism ökat stadigt. 2005 var omsättningen uppe i 148 miljoner kronor, vilket är 7,2 procent mer jämfört med 2003 samt nästan 50 procent mer än 2001.

Vartannat år genomför Resurs AB, på uppdrag av Årjängs kommun, en undersökning av de ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekterna av turismen i Årjängs kommun. Företaget definierar kategorin turist som personer som besöker ett område för övernattning eller dagbesök utanför den ordinarie bostadsorten . Dock räknas inte gränshandeln med undersökningen , utan den tillkommer som ytterligare inkomster för handel och serviceföretagen. Resurs AB utgår ifrån SCB:s inkvarteringsstatistik och omsättningsstatistik, SCR:s campingstatistik, TDB:s rese- och TuristDataBasen samt resestatistik från Vägverket, Luftfartsverket och Cruise Ship Pax Information och 250 kommuner i Sverige använder sig av företagets undersökningar för att mäta besöksnäringen i den egna kommunen.

- Under 2005 hade besöksnäringen i Årjäng en omsättning på 148 miljoner kronor som till 78 procent fördelades på de kommersiella företagen. berättar turistintendenten Elenor Karlsson. Turismen genererade 8,2 miljoner kronor i direkta skatteintäkter samt 19,1 miljoner i totala skatteintäkter, 135 personer var sysselsatta inom näringen så besöksnäringen är viktig för Årjängs kommun. Fördelat per innevånare i Årjängs kommun drog turismen in 14.800 kronor per person som kan jämföras med Arvikas 6.885 och Säffles 8.313 kronor per innevånare.

Elenor berättar vidare att exportvärdet av turistnäringen i Sverige - det vill säga utländska besökares turistkonsumtion - är större än värdet av Sveriges personbilsexport samt export av järn och stål, trävaror, livsmedel och möbler.

- Alla kanske inte är medvetna om hur stor och viktig turistnäringen är.

Innehåll

När det gäller framtiden så finns det vissa trender i vårt och omvärldens turistande.

- Bland annat gör vi hellre flera kortare resor än få längre mätt i avstånd, berättar Elenor. Det gör Osloområdet intressant för vår del. Hur ska vi kunna locka Osloborna till Årjängs kommun? Dessutom kräver turisterna ett större innehåll på sin semesterresa och där ligger vår satsning på olika aktiviteter och äventyrspaket inom projektet Upplev Gränsland helt rätt i tiden.

När det gäller årets tusistsäsong tyder det mesta på att den varit god.

- De företag jag varit i kontakt med tycker att säsongen var bra, även om vissa tycker att den kom igång något senare på grund av VM i fotboll. Flera av de nystartade företagen är också mycket nöjda. Exempelvis hade nystartade TR Western Adventures 500 gäster, vilket de är mycket nöjda med.