Näringsdepartementet

Ökade intäkter och bättre resultat för statligt ägda företag

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 08:27 CET

Under årets första nio månader 2010 ökade intäkterna med 11 procent för de statligt ägda företagen samtidigt som resultatet före skatt ökade med 52 procent.

Intäkterna ökade under perioden januari-september 2010 med 11 procent, från 246,6 till 274,1 miljarder kronor. Intäktsökningarna förklaras bland annat av ökade intäkter för Vattenfall, som stod för drygt 57 procent av de sammanlagda intäkterna i de statligt ägda företagen. LKAB fortsatte att redovisa stora intäktsökningar jämfört med föregående år. LKAB:s intäkter ökade under perioden från 7,0 till 20,5 miljarder kronor. Under perioden har de nybildade företagen Infranord och Swedavia påverkat omsättningen positivt med 3,2 respektive 2,1 miljarder kronor.

Resultatet före skatt ökade med 52 procent, från 32,7 till 49,5 miljarder kronor. Resultatet efter skatt ökade med 45 procent från 26,9 till 38,9 miljarder kronor. LKAB redovisade kraftigt förbättrat resultat efter skatt jämfört med samma period föregående år, från 14 miljoner kronor till 8,2 miljarder kronor. Vattenfall redovisade lägre resultat efter skatt, en minskning från 11,3 miljarder kronor till 10,7 miljarder kronor. Jämförelsestörande poster påverkade resultatet negativt med 5,3 miljarder kronor varav 5,1 miljarder kronor är hänförligt till en nedskrivning under det första kvartalet avseende Vattenfalls tyska transmissionsverksamhet. Justerat för jämförelsestörande poster ökade Vattenfalls resultat med 42 procent.

- Det är glädjande att se att resultatet förbättrats för de statligt ägda företagen, säger statsrådet Peter Norman, ansvarig minister för de statligt ägda företagen.

Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav (TeliaSonera, Nordea Bank och SAS) ökade med 1 procent under perioden januari-september 2010, från 147,2 miljarder till 149,3 miljarder kronor.

Regeringskansliets Delårsrapport januari-september 2010 för företag med statligt ägande finns att hämta på: www.regeringen.se

Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 57 företag, varav 43 ägs helt och 14 tillsammans med andra. Tre företag är börsnoterade.


Kontakt:
Jenny Didong
Enheten för statligt ägande
08-405 34 50
070-295 02 44


Gustaf Engquist
Enheten för statligt ägande
08-405 42 78
076-792 57 03