StruktureradeProdukter.com

Ökat intresse för att investera i högränteobligationer

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 10:34 CEST

Allt fler företag söker ny finansiering på högräntemarknaden. Kapitalinflödet i högränteobligationer har återhämtat sig och mer än femfaldigats från 2008 års låga nivåer. StruktureradeProdukter.com listar nedan två investeringsmöjligheter inom högränteobligationer som nu finns tillgängliga för teckning.

Förra året uppgick inflödet till över 285 miljarder dollar i USA och 62 miljarder dollar i Europa. Hittills under 2011 har inflödet i Europa ökat med 73 procent eller 27,3 miljarder dollar jämfört med samma period  2010 och i USA har inflödet ökat med 30 procent. Låga räntenivåer är en starkt bidragande orsak till det ökade kapitalinflödet och marknaden ser ut att gå emot ett rekordår när det gäller inflöden i högränteobligationer.

Vidare är konkursrisken låg för tillfället. I USA var det enbart fyra konkurser under årets första kvartal enligt ratinginstitutet Fitch. Standard & Poor’s rapporterade i maj månad att antalet inställda betalningar i Europa sjunkit till 3,8 procent vilket kan jämföras med 2009 års nivåer på 13,6 procent. Företagens allt bättre balansräkningar som bidrar till lägre konkursrisk skapar goda förutsättningar för framtida positiv utveckling i högränteobligationsfonder.
Källa: Financial Times

StruktureradeProdukter.com listar alla tillgängliga Strukturerade Investeringsprodukter på den svenska marknaden.

Det finns två Strukturerade Produkter länkade till högränteobligationer tillgängliga för teckning, båda utgivna av Oak Capital.

Obligation High Yield Bonds erbjuder 100 procent kapitalskydd för det nominella beloppet och har en indikativ deltagandegrad om 135 procent. Läs mer om produkten här.

Hävstångscertifikat High Yield Bonds är ej kapitalskyddad, men erbjuder exponering mot ett stort nominellt belopp (100 000 kr) genom en liten investering (14 000 kr). Läs mer om produkten här.

Underliggande tillgång för båda produkterna är ett index, vars huvudsakliga exponering är fyra renommerade högränteobligationsfonder.

Guidesajten StruktureradeProdukter.com listar marknadens alla marknadens Strukturerade Produkter. Till StruktureradeProdukter.com >>

Om Struktureradeprodukter.com

StruktureradeProdukter.com är en gratis marknadsguide till strukturerade placeringsprodukter utgivna av fondkommissionärer och banker på den svenska finansmarknaden, t.ex. aktieindexobligationer, SPAX, garantiprodukter m.fl. StruktureradeProdukter.com publicerar oberoende, jämförbar och lättillgänglig information för sparare och investerare, och omfattar alla pågående emissioner och nyheter inom området. www.struktureradeprodukter.com

 

Guidesajt för dig som vill Investera i Strukturerade Produkter