Katrineholms kommun

Ökade krav och utveckling för framtidens vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 15:00 CET

Ökad valfrihet, möjlighet att påverka sin situation och omsorg som är anpassad till individen efterfrågas av framtidens vård och omsorg.
Trenden är tydlig i medborgardialoger och annan omvärldsbevakning som genomförts på
vård- och omsorgsförvaltningen. Medborgarna efterfrågar insatser mer anpassade utifrån individens behov.

- I framtiden tror vi att brukarna får större möjlighet att påverka sin situation så att de kan leva som aktiva och självständiga samhällsmedborgare. Detta kommer att förändra medarbetarnas roll så att vi blir mer vägledande och rådgivande för de personer som behöver extra stöd för att göra egna val, säger Monica Johansson, vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Vård- och omsorgsnämnden har samlat in medborgarnas tankar om framtiden genom de tolv medborgardialoger som genomförts sedan 2010. Resultatet från dessa går i linje med förvaltningens prognos för verksamheten fram till 2030. I prognosen framträder fyra tendenser:

  • Ökad central/statlig styrning och ökad regional samverkan
  • Kvalitet och undvika kvalitetsbriseter.
  • Teknikutveckling
  • Individanpassad omsorg.

Framtidens vård och omsorg

- Verksamheten kommer förmodligen bli mer styrd och kraven på kvalitet och medarbetarnas kompetens ökar. Samtidigt kan vårt sätt att arbeta att förändras när ny teknik blir vanligare, säger Monica Johansson.

Du kan påverka

Under 2013 kommer ytterligare medborgardialoger att genomföras där du kan träffa representanter från vård- och omsorgsnämnden. Vill du vara med och påverka redan nu kan du kommentera Monica Johanssons fråga Hur du vill att framtidens vård och omsorg ska fungera på Katrineholms kommuns Facebooksida.

Mer information

Hela prognosen för vård- och omsorgsförvaltningens
verksamhet finns att läsa på www.katrineholm.se

 

För ytterligare information, kontakta:
Monica Johansson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, telefon 0150-571 66

 

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi drygt 32 400 invånare.

www.katrineholm.se