NeoNet AB

Ökade marknadsandelar och förbättrat resultat under tredje kvartalet

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 08:58 CEST

NeoNets rapport för tredje kvartalet 2005 visar ökade marknadsandelar och fortsatt förbättrat resultat.

Rörelseintäkterna ökade med 37 procent och uppgick till 62,6 miljoner kronor (45,5 Mkr) för kvartalet och 179,3 miljoner kronor (155,2 Mkr) för de gångna nio månaderna.

Resultat före avskrivningar och finansnetto, EBITDA, förbättrades och uppgick till 10,5 miljoner kronor (5,9 Mkr) för kvartalet och 31,3 miljoner kronor (18,9 Mkr) för de första nio månaderna. Underliggande kassaflödet stärktes och uppgick till 5,3 miljoner kronor (2,8 Mkr) för kvartalet och 17,6 miljoner kronor (6,2 Mkr) för de gångna nio månaderna.

Resultat efter skatt uppgick till 24,1 miljoner kronor (-3,9 Mkr) för kvartalet och 28,3 miljoner kronor
(-9,8 Mkr) för de första nio månaderna. Av beloppet utgör 22,6 Mkr en engångseffekt till följd av redovisning av uppskjuten skattefordran.

– NeoNets stabila tillväxt i intäkter och resultat är faktorer som talar för att vi kommer att redovisa goda vinster – faktorer som understöds av ökad aktivitet bland nuvarande kunder, tillflöde av nya kunder och ett utökat produktsortiment. Därför redovisas nu denna engångseffekt av uppskjuten skattefordran, säger Simon Nathanson, VD för NeoNet.

– Vårt fortsatt förbättrade resultat beror främst på ökad aktivitet bland våra kunder. Volymökningen på handeln genom NeoNet är större än den generella ökningen på världens börser, vilket har lett till att våra markandsandelar på flera börser i Europa har ökat, avslutar Nathanson.
För mer information kontakta:
Simon Nathanson
VD för NeoNet
Tel. 08-454 15 51
simon.nathanson@neonet.biz

NeoNet är en oberoende och neutral aktiemäklare som erbjuder kunder mycket snabb direktmarknadshandel på världens ledande börser. Direktmarknadshandeln kan kombineras med handel som utförs av NeoNets mäklare på kundens uppdrag. Dessutom kan banker och mäklarhus handla i eget börsmedlemskap genom NeoNets system och infrastruktur. NeoNet är noterat på Stockholmsbörsen och har kunder i 20 länder. Kontor och säljrepresentation finns i Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. (www.neonet.biz)