Finansdepartementet

Ökade möjligheter för kommuner och landsting att samverka vid offentlig upphandling

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2004 16:00 CEST

Finansdepartementet föreslår i en promemoria idag att kommuner och landsting får träffa avtal med en annan upphandlande enhet om att på kommunens eller landstingets vägnar i en upphandling besluta om leverantör och anbud, underteckna upphandlingskontrakt eller på annat sätt avsluta upphandlingen. I dag måste dessa beslut fattas hos samtliga samverkande kommuner och landsting vilket leder till en omständig process som kostar samverkande kommuner och landsting både tid och pengar.

Med nuvarande lagstiftning kan inte kommuner och landsting föra över beslutanderätten till ett subjekt utanför kommunen eller landstinget. Detta medför att kommuner och landsting inte kan använda sig av sk samordnad upphandling fullt ut och leder till ett omständigt förfarande särskilt när det gäller upphandlingar som omfattar många kommuner och landsting.

Riksdagen och regeringen har på många områden underlättat för kommuner och landsting att samverka. Med regeringens förslag ökar möjligheterna till samverkan även på upphandlingens område.

- Kommuner och landsting upphandlar verksamhet för 170 miljarder per år och står för en stor del av den offentliga upphandlingen. Jag ser därför positivt på förslaget eftersom en ökad samordnad upphandling kommer att kunna minska kommunernas och landstingens kostnader samt medföra lägre priser, säger kommun- och bostadsministern Lars-Erik Lövdén.

DS 2004:37 Samordnad upphandling skickas idag ut på remiss. Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2005.Kontakt:
Maria Augustsson
Tf Pressekreterare
Politiskt sakkunnig
08- 405 43 34
070- 251 07 02