Miljöpartiet de gröna

Ökade resurser krävs till de sämst ställda familjerna

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 10:49 CET

Det behövs en politik som ger ökade resurser till de familjer som har det sämst ställt för att minska klyftorna i Sverige. Det är inte acceptabelt att en lågkonjunktur går ut över barnen, säger Miljöpartiet de grönas ansvariga riksdagsledamöter Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona.

Den senaste rapporten från Rädda Barnen är skrämmande: Barnfattigdomen har ökat med 10 000 barn. Samtidigt har familjer med två föräldrar aldrig haft det så bra som nu. Barn till ensamföräldrar blir allt fattigare (relativt), där ökar klyftorna. Allra mest utsatta är barn till utlandsfödda ensamföräldrar, i stort sett vartannat barn är fattigt.

- Att sociala och ekonomiska skillnaderna ökar handlar om försämrad livskvalitet men också om bristande politisk vilja. Vi vill värna trygghetssystemen och garantera fler en grundläggande ekonomisk trygghet, säger Gunvor G Ericson.

- Miljöpartiet vill höja bostadsbidraget för ensamstående, ge hemstöd för ensamstående föräldrar och vill ändra lagen så att det inte ska vara möjligt att vräka familjer med barn, säger Magnus Ehrencrona.

Förslagen finns i sin helhet i partimotionen På barns villkor: http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=231656


FÖR VIDARE INFORMATION:
Magnus Ehrencrona, 073-675 33 64
Gunvor G Ericson, 070-795 22 80
Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0736-27 53 83
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
www.mp.se
www.mp.se/twitter
www.mpbloggar.se
www.mp.se/bildarkiv
www.mp.se/youtube
www.mp.se/facebook