Soliditet

Ökade skuldklyftor i Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 10:27 CEST

Fler kvinnor, låginkomsttagare och pensionärer hamnar hos Kronofogden, samtidigt som antalet manliga höginkomsttagare med skulder hos Kronofogden minskar. Det visar en färsk rapport från Soliditet.


Kredit- och affärsinformationsföretaget Soliditet har under lång tid kartlagt svenskarnas skulder hos Kronofogdemyndigheten.


”Genom hela finanskrisen och lågkonjunkturen har skulderna ökat i flertalet befolkningsgrupper. För första gången sedan finanskrisen ser vi nu tydligt hur starka grupper som manliga höginkomsttagare och fastighetsägare klarar att betala sina skulder”, säger Jonas Åkerman, vice VD för Soliditet.

Samtidigt ökar antalet skuldsatta låginkomsttagare och personer som inte äger någon fastighet. Antalet kvinnor med skuld hos Kronofogden ökar fortfarande, medan motsvarande siffra för män har planat ut nära noll.

”Det är givetvis inte bra att skuldklyftorna mellan befolkningsgrupperna ökar, men vi tolkar förbättringen för de manliga höginkomsttagarna positivt. Vi tror att den pekar mot minskande skulder för breda befolkningsgrupper”, säger Jonas Åkerman.

När Soliditet mätte svenskarnas skulder hos Kronofogden för ett år sedan ökade antalet skuldsatta höginkomsttagare med 20-30 procent på årsbasis. Nu minskar de skuldsatta medel- och höginkomsttagarna i antal, speciellt de manliga.

”Vändningen har skett förvånansvärt snabbt. Jag tror att detta hänger samman med den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden”, säger Jonas Åkerman.

Se bifogad pdf-fil för pressmeddelandet i sin helhet inklusive tillhörande diagram om utvecklingen av antalet personer med skuldsaldo.

Kontaktperson:
Jonas Åkerman, vice VD för AAA Soliditet AB
Tel: 070-579 51 89
E-post: jonas.akerman@soliditet.se