Regionalt cancercentrum syd

Ökande canceröverlevnad och kvarstående utmaningar

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 11:02 CET


Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar idag öppna jämförelser som följer upp väntetider, operationskvalitet och överlevnad vid bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, lungcancer, prostatacancer och huvud- halscancer för tidsperioderna 2005-2011 jämfört med 1998-2004. 

-  RCC Syd välkomnar årets rapport och det ljus den sätter på både förbättringar och utmaningar, säger Mef Nilbert, chef för RCC Syd.

Cancervården blir tveklöst bättre och resultaten i södra sjukvårdsregionen står sig väl.

-  Man ska komma ihåg att senaste årens förbättringar inte syns ännu eftersom en längre tidsperiod presenteras. Vi tror på ytterligare förbättring när 2012 års data kommer med, säger Stefan Rydén, ansvarig för processutvecklingen inom RCC Syd.

Överlevnaden vid bröstcancer är god – mer än 8 av 10 patienter lever 5 år efter diagnos. Även tarmcancervården visar stora förbättringar och ökande överlevnad. Prostatacancervården, lungcancervården och huvudhalscancervården visar allt bättre resultat, men här ser vi att det finns logistiska utmaningar.  Att kunna öka överlevnaden, från redan höga nivåer, är ett starkt mått och ett fantastiskt kvitto på att det förbättringsarbete som bedrivits på många enheter gör skillnad.

-  Det känns tryggt att veta att patienter som drabbas av de här cancerformerna i vår region får en god behandling. Samtidigt är det vår uppgift att lyfta det som inte fungerar och initiera förbättringsarbete inom de områdena, säger Mef Nilbert.

En av de sjukdomar som har den allvarligaste prognosen är lungcancer. I cancervården har man under se senaste åren strukturerat arbetat med att införa så kallade multidisciplinära terapikonferenser – ett möte där kirurg, patolog, onkolog, röntgenläkare m.fl. gemensamt diskuterar patienten och föreslår lämpligaste behandlingsstrategi.  I södra sjukvårdsregionen diskuteras generellt allt för få patienter med lungcancer på sådana konferenser. I Lund erbjuds det till 1 av 3 patienter och i Kronoberg till 8 av 10 patienter enligt Socialstyrelsens nya siffror. Det här är ett tydligt förbättringsområde för att säkra bästa behandling för alla patienter.

En annan svaghet är väntetiderna som för flera cancerformer för långa och spridningen är stor.

-  För stor, säger Mef Nilbert och Stefan Rydén.  Patienter behöver erbjudas samma tillgång till behandling oavsett bostadsort. Väntetider följs strukturerat upp, vilket är bra, men de stora skillnaderna och de relativt långsamma förbättringarna gör att ytterligare insatser måste till. Kanske måste vi tänka i nya banor.

Rapporten ”Öppna jämförelser cancer” finner du här

Läs mer om kvalitetsindikatorer på Socialstyrelsens hemsida här

Kontakt RCC Syd

Mef Nilbert: +46 707968069

Stefan Rydén: +46 46 275 22 66

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett utav sex regionala cancercentra som håller på att ta form i Sverige. Det är ett samarbete mellan Region Halland, Landstinget Blekinge, Landstinget Kronoberg och Region Skåne för en bättre cancervård i södra Sverige.