Fjärde Världen

Ökande kritik mot behandlingen av romer i Sverige

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 12:10 CEST

Centrum mot rasism, Ungdom mot rasism, Romano Pasos Research Centre, Det Stora Knytkalaset, m fl organisationer ordnar på onsdag 15 september en demonstration på Sergels Torg i Stockholm kl 18.30. I inbjudan riktas kritik mot utvisningar av romer som skett i Frankrike och Sverige. Bland kraven finns också att Sveriges regering fördömer den pågående diskrimineringen av romer, den största etniska minoriteten i Europa.

Demonstrationsinbjudan lyder:

"Stoppa förföljelserna av romer i Europa

En manifestation för romernas rättigheter

Onsdag 15 sept, samling kl 18.30, Sergels Torg.

Det är dags att höja rösten mot den senaste tidens massutvisningar av och attacker mot romer i Sverige och i Europa. Vi accepterar inte den systematiska diskrimineringen av en av Europas mest utsatta folkgrupper.

Frankrike har utvisat över 1000 romer, och landets president har genom sina uttalanden pekat ut den romska gruppen som helhet för olika problem i samhället. I Italien trakasseras romerna genom att de drivs bort från sina boplatser utan att erbjudas värdiga alternativ. Många av dem kommer från Bulgarien och Rumänien där de utsatts för systematiska förföljelser. Sverige har hittills utvisat ett sjuttiotal romer, däribland hela familjer, på juridiskt felaktiga grunder. Den svenska regeringen agerar tvetydigt och möjliggör därför fortsatt diskriminering.

Detta tjänar inget annat syfte än att underblåsa den förföljelse som romer varit utsatt för i Europa under många hundra år. Idag utpekas romerna som en samhällsfara av politiker som försöker vinna poäng på hårda tag mot en redan hårt utsatt folkgrupp

Sveriges regering och politiska krafter måste stå upp mot den växande främlingsfientligheten i Europa. Vi måste sätta stopp för massutvisningar och kollektiva trakasserier mot romerna. Enligt ledande EU-parlamentariker strider ländernas agerande mot EU:s stadga om de medborgerliga rättigheterna.

Europa befinner sig på ett sluttande plan när det gäller medborgerliga rättigheter för utsatta minoriteter. Nu måste vi vända trenden! Europas historia borde vara påminnelse nog för att få Sveriges regering att agera kraftfullt inom EU och FN.

Vi kräver

att Sveriges regering fördömer diskrimineringen av romer i Europa,

att massutvisningarna av romer upphör,

att romernas mänskliga och medborgerliga rättigheter garanteras i Sverige och hela Europa

att regeringen tar initiativ för att romernas situation i Europa också tas upp i FN.

att regeringen inrättar en sanningskommission för att utreda Sveriges behandling av romer under 1900-talet.

Arr: Centrum mot rasism, Ungdom mot rasism, Romano Pasos Research Centre, Det Stora Knytkalaset, m fl organisationer"

 

Fakta, bakgrund, artiklar:

http://www.europaportalen.se/2010/09/eu-maste-stoppa-sarkozys-klappjakt-pa-romer

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/romsk-historia-delar-politiker_5300157.svd

http://www.rkcstockholm.se/rkc/

 Fjärde Världen handlar om:
-  Ursprungsfolk: samer, indianer, aboriginer, tuareger m fl
-  Romer, assyrier, europeiska minoritetsfolk m fl
-  Kulturmöten, -krockar, religioner, tänkesätt.
-  Arbetet mot rasism och krig.

Fjärde Världen
Klara Södra Kyrkog 20
Box 163 20
103 26 Stockholm
Tel: 08-84 49 15
E-post: post@f4world.org
Hemsida: www.f4world.org
Pren/medl; 220:-  pg 479 54 91-2