Svenska Floatingförbundet

Ökar sjukskrivningarna i Sverige? Vem bryr sig?

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 15:13 CET

Skapa tillgångar i glesbygd och i storstaden för småföretag

Jag brukar cykla på Klarälvsbanan, en nio mil bilfri asfalterad cykelbana som går från Karlstad till Hagfors. Tänk vad Värmland är vackert, en fantastisk upplevelse för kropp och själ. Tänk vad många bra saker man kan göra när man ser dem och är frisk.

Under mina cykelturer brukar jag inse hur lyckligt lottad jag är. Jag ser mig som fullt frisk och kan leva ett normalt liv. Underbart. Sen glider mina tankar över till de som vaknar med värk och som biter ihop och går till jobbet som vanligt tills den dag kroppen säger ifrån att nu går det inte längre. Mina tankar är också hos de som är arbetssökande men inte får något jobb. Det kan generera i sjukskrivning att inte ha ett arbete att gå till.

Medierna rapporterar om ohälsan i Sverige nästan dagligen. Vi matas hela tiden med hur illa det är ”där ute”.  Hur folk blir illa behandlade och övergivna i sin ångest som smärtan ofta leder till. Hur man bollas runt i en kostsam industri (sjukvården) vars syfte numera inte i första hand handlar om att hjälpa människor utan helt går ut på att göra så lite som möjligt så sällan som möjligt och framförallt så billigt som möjligt. Hårda ord kanske men känslan hos många av er med åkommor som är svåra att sätta diagnos på är ofta så. Alla ni som är inne i apparaten vet vad jag pratar om.

Varför händer det inget? Vad gör vi åt saken egentligen?

Vi som är friska och har ett jobb/företag kanske inte tänker på detta, men det kan faktiskt drabba dig och dina närmaste vilken sekund som helst.

Det finns många olika behandlingsformer idag på vår marknad. Man funderar på vad som är vad och är det ok att gå dit, hjälper det mig? Den svenska sjukvården kräver att vi ska ha socialstyrelsen i ryggen. Svenska Floatingförbundet bildades 2008 och målet med förbundet är att få de företag som driver Floating anslutna till Svenska Floatingförbundet för att höja kvalitetssäkringen och nå ut med behandlingen så folkhälsan kan förbättras.
Svenska Floatingförbundet jobbar utifrån vetenskaplig forskning.

Vad är Floating?
Svenska Floatingförbundet, SFF, använder ordet Floating som en benämning för Flotation REST.
Flotation REST, Restricted Enviromental Stimulation Technique, är en metod där en person ligger och flyter i en ljud- och ljusisolerad flyttank med hudtempererat vatten med hög salthalt (30% Epsom salt, magnesiumsulfat) alternativt mindre förslutet flytrum med samma egenskaper som flyttanken.
I flyttanken/flytrummet är inkommande impulser, så som ljus, ljud, tryck, beröring, temperatur och spänning, reducerade till ett minimum.

SFF följer den dokumenterade forskningens definition av Flotation REST.

Floating är godkänd som behandlingsform av Socialstyrelsen och det finns fler dokumenterade forskningsstudier gjorda. Svenska Floatingförbundet jobbar nu för att fåfFloating på högkostnadsskydd så att den som behöver behandlingsformen kan använda den via sjukvården.

Men det finns alltid fler vägar att gå. Tex. Så använder Forshaga Kommun Floating som Förebyggande Friskvård och rehabilitering. De som är anställda i Forshaga Kommun får Floating på löneavdrag.
35 % använder sig av den förebyggande Friskvården i Forshaga Kommun vilket förvånar mig. Varför är det inte fler? Hur fungerar vi människor? Även om vi får det som förebyggande friskvård, väntar man tills det gör riktigt ont. När kommunen hittar verktyg för att få en bra förebyggande friskvård, använder man det inte. Floatingbehandling är en billig och mycket effektiv behandling.

Svenska Floatingförbundet har många bra ingångar till de företag, organisationer, som vill jobba förebyggande och i rehabiliterande syfte. Det finns alltid nya infallsvinklar och nya sätt att tänka. Det är vi bra på.

Visst är det en spännande tanke undrar hur det skulle se ut om 100 % använde sig av den förebyggande friskvården. Eller är det så att vi har ett inbyggt system som väntar in i det sista. Vi är ju uppfostrade med skolmedicinen, kan det vara en av orsakerna?

Svenska Floatingförbundet vill få ut Floating som en behandlingsform, och de anslutna medlemsföretag håller kvalitetssäkring dvs. både på skötsel av floatingtankarna samt de som kommer för att floata.
Svenska Floatingförbundet ser Samordningsförbundet i Sverige som en samarbetspart och vår förhoppning är att hitta vägar så att så många som möjligt kan få tillgången av floatingbehandling.

Hälsovalet

Vi har också en annan aspekt. Hälsovalet. Vilka privata vårdcentraler kan tänka sig ta in Floating i sin verksamhet? Att profilera sin vårdcentral och använda Floatingföretagen som är kopplade till Svenska Floatingförbundet som underleverantörer.

Det som är positivt med Floating är att det kan finnas i hela Sverige, både i glesbygd och i storstaden. Och att få igång småföretag, samt att de som har floatingföretagarna kan anställa. För att det ska gå, måste landsting, kommuner och staten ta ett ansvar för att rehabilitering kommer till, och att man kan använda Floating som en behandlingsform. Du som är politiker, hur tänker du utifrån behandlingsformen Floating och att skapa arbetstillfällen både i glesbygd och i storstaden? Att skolmedicinen samverkar mer med den verksamheten som finns utanför dess väggar?

Är det möjligt att få till fler företag och att få en bättre folkhälsa? Svenska Floatingförbundet kommer att jobba och lobba för att få en bättre folkhälsa samt få igång fler företag i denna bransch.

Men då krävs det krafttag från våra politiker!
Som ordförande i Svenska Floatingförbundet ser jag fram emot att få det att fungera och höja folkhälsan i Sverige i nära samarbete med forskningen på Karlstad Universitet.

Svenska Floatingförbundet
Pia Torstensson, ordförande

Vill du veta mera så ring gärna Svenska Floatingförbundet 08-643 06 06 eller via info@floatingforbundet.se