Accenture AB

Ökat affärsresande väntas

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2003 10:24 CEST

Ökat affärsresande väntas trots osäkerhet kring SARS, ekonomin och världspolitiken, visar Accenture-studie
Pris avgörande faktor vid beslut om affärsresor

Trots osäkerhetsfaktorer i omvärlden kring SARS, världspolitiken och ekonomin visar Accentures studie att det amerikanska affärsresandet är på uppgång. I studien har över 1600 amerikanska affärsresenärer deltagit.


Fyra av fem respondenter (81 procent) säger att de förväntar sig en ökad eller bibehållen nivå på sitt affärsresande det kommande halvåret. Studien visar också att ekonomiska faktorer styr affärsresandet i högre grad än världspolitik eller hälsofrågor. Exempelvis säger 47 procent av respondenterna att ekonomiska frågor styrde affärsresandet, mot 16 procent som angav politisk osäkerhet och 15 procent som angav hälsoskäl, inklusive SARS. Studien bekräftar dock att prisfrågan fortfarande är den främsta parametern som styr affärsresandet.

Lågprisflyg: Över hälften (60 procent) angav att de valt lågprisflyg för affärsresor under det senaste halvåret. En stor majoritet av dessa (94 procent) säger att de kommer att fortsätta välja lågprisflyg i konstant (27 procent) eller ökad (67 procent) omfattning under det kommande halvåret.

Mellanklass- och budgethotell: Nära 93 procent angav att de kommer att välja mellanklasshotell (82 procent) eller budgethotell (11 procent) för sitt affärsresande de kommande sex månaderna, medan endast 5 procent säger att de kommer att bo på förstaklasshotell.

Reserestriktioner: Endast 37 procent av respondenterna säger att deras arbetsgivare inte har några restriktioner för affärsresandet. De vanligaste restriktionerna handlar om att inte tillåta affärs- eller förstaklassbiljetter, begränsa användandet av förstaklasshotell och att minska urvalet av flygbolag och hotellkedjor med fokus på lågprisalternativ (22 procent, 18 procent respektive 23 procent).

Pris och platsbokning: Undersökningen visar att affärssyftet och priset styr valet av reseort, motsvarande 76 procent och 74 procent av respondenterna.

– I ett långsammare ekonomiskt klimat med extremt tuff konkurrens på resemarknaden slåss aktörerna om samma resenärer. Det räcker inte för hotell och flygbolag att ha låga priser, de måste också särskilja sig med högre service. Studien visar tydligt att resebranschen måste bli bättre på att identifiera de viktigaste kunderna och bygga relationer med dessa" , säger Stefan Brundin, Associate partner på Accenture.

Trots betoningen på prisfrågan visar studien att varumärket och ryktet i hög grad styr affärsresenärernas bokningar. Även resenärens erfarenhet påverkar resebesluten.

Nära hälften (49 procent) av respondenterna anger att hotellets varumärke och anseende är viktigt. 43 procent säger att tidigare negativa eller positiva erfarenheter påverkar deras val av hotell. Fyra av fem anger att lojalitets- och bonusprogram påverkar dem i sina bokningar.

Bland andra faktorer visar studien att teknikutbud är en viktig möjlighet till tillväxt för reseindustrin. Exempelvis anger mer än hälften (58 procent) att de bokar affärsresandet online samt att 44 procent upplever att Internettillgång är ett måste vid deras val av boende.

– Affärsresandet blir otydligt då pris-, varumärkes- och lojalitetsfaktorer överlappar varandra. Flygbolag och hotellkedjor måste säkerställa att deras lojalitetsprogram är fullt integrerat med resenärens dagliga resande. De borde ompröva sina affärsmodeller eftersom framtidens ledare inom reseindustrin blir de som redan idag investerar i framtida kundbehov, fortsätter Stefan Brundin.

Metod: Studien genomfördes i maj månad 2003 online och har en statistisk felmarginal på +/- 3 procent.

För ytterligare information, kontakta:
Stefan Brundin, Associate Partner Accenture, tel:08-451 32 67, Stefan.brundin@accenture.com

Om Accenture
Accenture är världens ledande tjänsteföretag inom management och IT. Genom att leverera innovativa lösningar hjälper Accenture sina kunder att uppnå sina visioner och skapa långsiktiga värden. Med djup branschkunskap, breda globala resurser och allianser kan Accenture erbjuda ledande konsulttjänster och lösningar inom outsourcing. Med fler än 75 000 medarbetare i 47 länder genererade Accenture en omsättning på 11,6 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2002. Besök gärna vår hemsida på www.accenture.com/sweden.