ORC Software AB

Ökat antal aktier i Orc Software

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2009 09:22 CET

Till följd av att innehavare av tecknings- och/eller personaloptioner i Orc Software AB (publ) tecknat aktier i Orc Software med utnyttjande av optioner har antalet aktier i Orc Software ökat med 104 400 aktier under december 2009. Antalet aktier i Orc Software uppgår efter ökningen till 15 308 182.

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Om Orc Software
Orc Software (SSE: ORC) är den globala finansbranschens ledande leverantör av lösningar för avancerad värdepappershandel och snabb konnektivitet. Orc har under mer än 20 år försett marknaden med avancerade handelslösningar till marknadsaktörer med höga krav.

Företagets lösningar är samlade inom huvudområdena Orc Trading och Orc Connect och erbjuder de verktyg som krävs för att fatta de bästa besluten inom finansiell handel respektive konnektivitet. De erbjuder bland annat starka analysmöjligheter, oöverträffad räckvidd till många marknader, kraftfulla funktioner för automatiserad handel, stöd för avancerad handel med terminer och optioner, extremt låg fördröjning, samt riskhantering.

Bland Orcs kunder finns ledande banker, trading- och market making-firmor, börser, mäklarhus, institutionella investerare och hedgefonder.

Orc bedriver sin verksamhet med försäljning, kundsupport och utbildning i nära anslutning till världens ledande finansiella marknader från sina kontor i Europa, Mellanöstern och Afrika, Nord- och Sydamerika och Asien-Stillahavsområdet.

Mer information finns på: www.orcsoftware.com.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Orc Software, Investor Relations, tel 08-506 477 00, ir@orcsoftware.com