Folksam

Ökat antal fonder med etisk profil – Ericsson favoritinnehav

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2004 10:38 CEST

Antalet fonder med en etisk profil fortsätter att öka. Sedan årsskiftet har antalet etiska fonder i Sverige ökat från 81 till 91. Ericsson är det mest populära innehavet; nästan hälften av de etiska fonderna har Ericsson bland sina fem största innehav. På andra plats kommer Hennes & Mauritz, därefter AstraZeneca. Det visar Folksams senaste Etikfondindex.

Tillsammans förvaltar de 91 etiska fonderna 50 miljarder kronor, vilket utgör 4,8 procent av det totala fondsparandet. Bäst avkastning under det första kvartalet i år hade miljöteknikfonden Merrill Lynch New Energy, medan KPA Etisk Blandfond 2 givit högst avkastning under den senaste femårsperioden.

De etiska fonderna har inte ett enhetligt synsätt på vilket innehav som är etiskt. Ericsson är ett bra exempel på detta.

– Vissa etiska fonder anser att Ericssons produkter bidrar till vapenindustrin och därför bör uteslutas, medan de flesta anser att Ericssons intäkter från vapenindustrin är försumbara och inte tillhör företagets huvudverksamhet, säger Åsa Skillius, ansvarig för Folksams Etikfondindex.

Folksams Etikfondindex sorterar de 91 fonderna i fyra kategorier: "avstå-fonder", "bäst-i-klassen-fonder", "ideella fonder" och "miljöteknikfonder", där avstå-gruppen är den klart dominerande.

– Avstå-fonderna är sådana som undviker att investera i företag vars verksamhet strider mot fondbolagets, och förhoppningsvis även spararens, uppfattning om vad som är etiskt, säger Åsa Skillius.

Under det första kvartalet i år var genomsnittavkastningen för etiska fonder 7,0 procent, vilket är något sämre än både globalfondsgenomsnittet, 7,6 procent, och genomsnittet för svenska fonder, 7,4 procent. Miljöteknikfonden Merrill Lynch New Energy hade bäst utveckling med 20,1 procent, medan KPA Etisk Räntefond gick sämst med en avkastning på 0,8 procent.

Under den senaste femårsperioden var den genomsnittliga avkastningen för etiska fonder -3,9 procent, medan genomsnittet för alla svenska fonder var 9,2 procent och för alla globala fonder -15,7 procent. Bäst avkastning gav avstå-fonden KPA Etisk Blandfond 2 med 42,4 procent. Lägst avkastning gav SEB Svenska Läkaresällskapets forskningsfond, en avstå-fond med ideellt inslag, - 40,2 procent.

För ytterligare information, kontakta:
Åsa Skillius, ansvarig Folksams Etikfondindex Folksam Kapitalförvaltning,
tel 08-772 67 46, 0708-31 57 47

Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07


Folksam är ett modernt försäkringsbolag med ett stort utbud av försäkringar, spar- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var fjärde bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Den kunskap vi får använder vi för att öka trafiksäkerheten, bidra till människors hälsa och minska miljöpåverkan. Folksam grundades 1908 och har cirka 70 kontor i hela Sverige. Läs gärna mer på www.folksam.se