Näringsdepartementet

Ökat arbetskraftsutbud viktigast i Sveriges nya handlingsplan för sysselsättning

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 15:08 CEST

Regeringen beslutade på torsdagen att anta Sveriges handlingsplan för sysselsättning, som är en viktig del av EU:s sysselsättningssamarbete. Handlingsplanen ska nu överlämnas till rådet och kommissionen i Bryssel. De nya riktlinjerna för sysselsättningen är kopplade till den så kallade Lissabonagendan. De ska vara i stort oförändrade under de tre kommande åren och helst ända fram till 2010. Årets handlingsplan har en strategisk inriktning och redovisar framför allt framtida insatser och initiativ.

- Regeringen fortsätter arbetet för att ytterligare stärka förutsättningarna för att nå hållbar tillväxt och full sysselsättning. Ambitionen är att vara i frontlinjen med nödvändiga reformer på centrala områden, säger finansminister Bosse Ringholm.

- Med tanke på den demografiska utvecklingen kommer regeringen att göra insatser inom flera politikområden för att öka utbudet av arbetskraft. Långtidssjukskrivningarna måste minska och invandrare ges ett ökat tillträde till arbetsmarknaden, säger arbetslivsminister Hans Karlsson. Varje medlemsland ska, inom ramen för EU:s sysselsättningsarbete, årligen redovisa insatser för att genomföra de riktlinjer och rekommendationer som antas inom sysselsättningsstrategin och som ska bidra till att nå de gemensamma målsättningarna. Redovisningen, i form av en nationell handlingsplan för sysselsättning, underlättar utbyte av erfarenheter och jämförelser länderna emellan. Handlingsplanen är en sammanfattning av beslut inom alla politikområden som bidrar till att främja sysselsättningen.

Åsa Gunnarsson
Pressekreterare hos arbetslivsminister Hans Karlsson
08-405 12 65
070-267 84 26

Eva Rosengren
Pressekreterare hos finansminister Bosse Ringholm
08-405 16 25
070-657 08 95

AnnaCarin Platon
Dep.sekr.
Finansdepartementet
08-405 42 47

Sofia Grundström
Dep.sekr.
Näringsdepartementet
08-405 21 87

www.jobben.regeringen.se