Länsstyrelsen i Västernorrland

Ökat berusningsdrickande med risk för våld kräver ansvarsfull alkoholservering

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 09:43 CET

Män och kvinnor i Sundsvall och Örnsköldsvik utsätts för våld i ungefär lika stor utsträckning. Misstänkt förövare är dock i de allra flesta fall en man vare sig det är en man eller en kvinna som har misshandlats. Detta visar en pilotstudie initierad av Länsstyrelsen där polisanmälningar gällande misshandel i Sundsvall och Örnsköldsvik undersökts.

I samma studie visar att alkoholkonsumtionen har ökat under den senaste tioårsperioden i både Sundsvall och Örnsköldsvik. Ökningen har skett både bland kvinnor och bland män, men män står för den största ökningen av personer som dricker sig berusad så ofta som en eller flera gånger i veckan.

— Detta är oroväckande då majoriteten av förövarna vid misshandel är påverkade av alkohol, menar Lisa Wallin, projektledare på Länsstyrelsen och den som har utfört studien.

Sedan år 2005 har Sundsvall och Örnsköldsvik jobbat med metoden Ansvarsfull alkoholservering vars syfte är att minska det alkoholrelaterade våldet. Samverkan mellan kommun, polis och krogbransch är en viktig del i metoden och studien visar att denna behöver förbättras för att förebygga den risk för ökat våld som en ökad alkoholkonsumtion innebär.

— Det är viktigt att även krögare finns representerade i samverkansgruppen så att det finns en naturlig förankring och återkoppling till krogbranschen.

Pilotstudien är en del i Länsstyrelsen arbete med att minska mäns våld mot kvinnor, ett nationellt mål i jämställdhetspolitiken. Projektet är finansierat av Statens folkhälsoinstitut.

För mer information kontakta Lisa Wallin, telefon 0611-34 90 47, 073-945 72 07.