Utrikesdepartementet

Ökat bistånd ger konkreta satsningar

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 14:00 CEST

Biståndet ökar med 2,8 miljarder mellan 2003 och 2004. Som andel av BNI ökar det från 0,81 procent till 0,868. Ökningen av utvecklingsbiståndet förblir en av regeringens största reformsatsningar. Målsättningen att en procent av BNI ska avsättas till internationellt utvecklingssamarbete bistånd ligger fast.

- Biståndet har ökat med 30 procent på tre år. Nästa års ökning innebär att vi kan genomföra kraftiga satsningar på fyra viktiga områden: hiv/aids, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, narkotika samt fredsfrämjande konflikthantering och gemensam säkerhet, säger biståndsminister Jan O. Karlsson

Hiv/aids
Stödet till UNAIDS ökar från 60 till 100 miljoner kronor. Stödet till den globala fonden mot hiv/aids, malaria och tuberkulos och andra insatser mot hiv/aids ökar. Regeringen kommer att förstärka insatserna mot hiv/aids. Det förebyggande arbetet är fortsatt viktigt, men regeringen ökar också stöd till tex vård och behandling och för att få fram vaccin. En särskild ambassadör med ansvar för hiv/aids-frågor ska tillsättas.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Stödet till FN:s befolkningsfond, UNFPA ökar från 205 till 270 miljoner kronor. Konservativa krafter försöker underminera de framsteg som gjorts internationellt. Sverige kommer att öka stödet till tex FN:s befolkningsfond, UNFPA, så att det viktiga arbetet för kvinnors reproduktiva och sexuella hälsa och rättigheter kan fortsätta.

Narkotikabekämpning
Stödet till FN:s narkotikakontrollprogram från 38,5 till 50 miljoner kronor. Narkotikaproblem är nära kopplade till fattigdom, ojämlikhet, exploatering, korruption och svag politisk styrning. Insatserna riktas både mot produktion och konsumtion i utvecklingsländer.

Fredsfrämjande, konflikthantering och gemensam säkerhet
Utrymmet för civila insatser, som polis och räddningspersonal t.ex. i samband med fredsbevarande operationer, ökar. Regeringen kommer att förstärka förtroendeskapande insatser, såsom tex dialog- och deltagandeprocesser. Större vikt kommer att läggas vid bakomliggande orsaker till väpnade konflikter.

Odd Guteland
Pressekreterare
08-405 55 50
070-514 55 66

Lott Jansson
Politiskt sakkunnig
08-405 56 49
070-309 47 87

Ylva Mannervik
Kansliråd
08-405 55 41