Net Insight AB

Ökat institutionellt ägande i Net Insight

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 17:01 CET

Styrelsen i Net Insight AB har beslutat att, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, genomföra en riktad nyemission till ett antal institutionella investerare. Emissionen om 27,5 miljoner nya B-aktier skulle inbringa 38,5 miljoner kronor.

Emissionen bidrar till en väsentlig förstärkning bolagets kapitalbas samt bedöms förbättra bolagets konkurrenskraft, underlätta kommersialiseringen av bolagets produkter och möjliggöra en betydande utveckling av bolagets verksamhet bland annat genom att bolaget gentemot kunder och samarbetsparter kommer att kunna uppvisa en övertygande finansiell styrka, understödd av starka institutionella ägare. Av emissionen har Robur tecknat sig för ca hälften av aktierna, resterande aktier har tecknats av andra AP-fonden, Banco Fonder, ett antal Volvoanknutna stiftelser samt fyra andra svenska institutioner.

Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens emissionsbeslut är planerad till den 29 december. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att publiceras inom kort.

Net Insight AB (publ)

För mer information, kontakta:
Tomas Duffy, CEO, Net Insight AB
Tel. 08 685 04 00, e-post: tomas.duffy@netinsight.net
Fredrik Trägårdh, CFO, Net Insight AB
Tel. 08 685 06 01, e-post: fredrik.tragardh@netinsight.net

Om Net Insight
Net Insight utvecklar och marknadsför utrustning för video- och datanät som garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) i kombination med maximalt nätutnyttjande. Data och videoströmmar kan distribueras med multicast- teknik. Net Insights lösningar reducerar driftskostnaderna och investeringsbehoven, samtidigt som kundernas befintliga investeringar skyddas och förbättras. Kunderna erbjuds också en kostnadseffektiv produktion och distribution av högkvalitativa TV- och videorelaterade tjänster. Net Insight är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har kontor i Sverige och USA. För mer information, se www.netinsight.net