Myndigheten för yrkeshögskolan

Ökat intresse att anordna yrkeshögskoleutbildningar

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 09:00 CEST

─ Det svenska utbildningskartan förändras och den nya utbildningsformen yrkeshögskola växer fram starkt. Satsningen på att bredda de eftergymnasiala utbildningarna har lyckats väl och lockar allt fler, säger Pia Enochsson generaldirektör i Myndigheten för yrkeshögskolan.

885 yrkeshögskoleutbildningar har sökt statsbidrag för nästa år. Ansökningarna avser cirka 24 500 studieplatser. Anslagen beräknas motsvara ungefär 7 000 studieplatser.

(Definitivt besked om medelstilldelningen kommer i regeringens regleringsbrev till myndigheten i december).

 Ansökningarna kommer från 300 olika utbildningsanordnare. Drygt hälften av dessa är privata. Bland de offentliga är huvuddelen kommuner. Flest ansökningar gäller utbildningar inom ekonomiområdet.

Ansökningarna per ämnesområde fördelar sig så här:

Ekonomi, administration och försäljning, 215

Teknik och tillverkning, 146

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete, 127

Data/IT, 96

Hotell, restaurang och turism, 86

Samhällsbyggnad och byggteknik, 51

Kultur, media och design, 46

Transporttjänster, 29

Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske, 28

Pedagogik och undervisning, 19

Övriga utbildningsområden, 42                       

Ämnesområdena är de som anordnarna har angivit. Fördelningen mellan ämnesområdena kan komma att justeras.

 Flest utbildningar i storstadsområden

De flesta ansökningarna kommer från Stockholmsområdet. Minst antal ansökningar kommer från Gotland. Det är betydligt färre ansökningar från de norra delarna av landet än de södra.

Ansökningarna per kommun:  

http://www.yhmyndigheten.se/files/417/antal-sokta-utb-2010-fordelat-pa-kommun.pdf

Vilka anordnare som ansökt i respektive kommun kan Paula Kossack, telefon 010-209 01 85 och Christer Carmegren telefon 010-209 01 10 svara på.

 Fler ansökningar än förra året

Förra året inkom 851 ansökningar till olika yrkeshögskoleutbildningar. Av dessa kunde 297 beviljas och således erhålla statsbidrag. Det innebar att var tredje ansökan om statsbidrag kunde beviljas i fjol. Hur stor andel det kommer att bli i årets ansökningsomgång beror bland annat på de beviljade utbildningarnas längd och inriktning.

Mer information finns på www.yhmyndigheten.se