Netrevelation AB

Ökat intresse för Netrevelation

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 10:00 CEST

Trots avslutad konvertibelemission fortsätter det att komma in förfrågningar och intresseanmälningar om teckning i konvertibelemissionen. Teckningstiden är dock avslutad och något beslut om förlängning av teckningstiden är inte aktuellt.

Den kompletta teckningslistan är nu sammanställd och visar att teckningsgraden slutligen blev 74%, vilket tillför bolaget totalt 10.5 MSEK.

Intresset för bolaget - och emissionen - har varit stort under hela teckningstiden, det visar inte minst den livliga handeln i teckningsrätter som förekommit. Ca 67 miljoner teckningsrätter har omsatts mellan den 25 augusti t o m den 9 september.

Under teckningstiden hade vi också ca 16 000 besökare som såg VDs multimedia-presentation av bolaget via Internet (www.netrevelation- presentation.se). Fortfarande är intresset för bolagspresentationen stort, med ca 500 "tittare" per dag.

- Vi är nöjda med utfallet i konvertibelemissionen. Det tecknade beloppet är tillräckligt för att stärka Netrevelations rörelsekapital och samtidigt kunna leverera de avtal som ingåtts med affärspartners och kunder, säger Roger Blomquist, VD på Netrevelation.

Försäljningen
Omsättningen som rullande 12 månader (12 månader bakåt i tiden), blev under augusti drygt 94 MSEK.

Tågtaxi
Beslutet att förändra Tågtaxis prismodell har nu gemensamt tagits av Netrevelation och SJ. Syftet är att skapa förutsättning för vidare volymutveckling av Tågtaxi, som i dagsläget ligger kring ca 30 MSEK i årsomsättning. Målet är fortsatt 200 MSEK i årsomsättning.

Genom förändringen av prismodellen blir det möjligt att tydligt se vilken del av priset som utgör transport och vilken del som utgör tjänster, något som efterfrågats av kunderna och som bedömts vara viktigt för att nå försäljningsmålet.

Förändringen beräknas genomföras successivt under november och december.

FöretagsTaxi
Under augusti rapporterades, via pressmeddelande, att avtal tecknats mellan Netrevelation och TeliaSonera. Ett avtal som bedöms få extra stor betydelse för Netrevelations utveckling. Dels blir TeliaSonera en stor användare av våra tjänster, men också ett viktigt referensprojekt. Vår bedömning är att avtalet inte bara öppnar marknaden för oss i Sverige, utan kommer också att ha stor betydelse för oss utanför Sverige.

Konceptet, som utformats gemensamt av parterna, bygger på Netrevelations nya produktversion av; FöretagsTaxi, med bl a funktioner för att effektivisera bokning, transportplanering och administration. Transporttjänsterna blir av typen Tågtaxi, Flygtaxi, samt allmänna taxitransporter i samband med tjänsteresa.

Konceptet skall successivt tas i drift under hösten 2003, för att fullt ut kunna börja användas under första kvartalet 2004.

Nästa nyhetsbrev nr 16 publiceras den 22 oktober.

För ytterligare information:
Roger Blomquist, VD, Netrevelation
Epost: roger.blomquist@netrevelation.se

Hemsida: www.netrevelation.se

Netrevelation Holding AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik. Genom att tillföra Netrevelations logistiklösningar skapas nya produkter, tjänster och resurser för kundernas kärnverksamhet. Företaget etablerades 1991 med huvudkontor i Helsingborg. Bland Netrevelations kunder finns SJ, Försvarsmakten och Svensk Taxinäring. Netrevelation är noterat på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen.