Statistiska centralbyrån, SCB

Ökat kapacitetsutnyttjande inom teleproduktindustrin

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 14:35 CEST

Det faktiska kapacitetsutnyttjandet inom industrin ökade mellan fjärde kvartalet 2003 och första kvartalet 2004 med 0,7 procentenheter till 90,4 procent (säsongrensat) enligt SCBs preliminära beräkningar. Vid en jämförelse med första kvartalet 2003 har kapacitetsutnyttjandet ökat med 2,1 procentenheter.

Kapacitetsutnyttjandet inom teleproduktindustrin fortsätter att öka. Mellan fjärde kvartalet 2003 och första kvartalet 2004 ökade kapacitetsutnyttjandet inom teleproduktindustrin med 3,1 procentenheter till 95,6 procent. Inte sedan fjärde kvartalet 1994, då kapacitetsutnyttjandet var 97,9 procent, har det redovisats ett högre kapacitetsutnyttjande inom denna bransch.

Även för motor- och släpfordonsindustri redovisades åter ett ökat kapacitetsutnyttjande. Mellan fjärde kvartalet 2003 och första kvartalet 2004 ökade kapacitetsutnyttjandet med 2,6 procentenheter till 94,9 procent. Bland annat har ett förbättrat efterfrågeläge inom tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer bidragit till det ökade kapacitetsutnyttjandet.
Industrins faktiska kapacitetsutnyttjande 1990-2004


Kapacitetsutnyttjandet inom industrins fyra huvudgrupper:

Inom gruppen industri för insatsvaror redovisades ett ökat kapacitetsutnyttjande mellan fjärde kvartalet 2003 och första kvartalet 2004 med 0,7 procentenheter till 89,6 procent.

För gruppen industri för investeringsvaror ökade kapacitetsutnyttjandet mellan fjärde kvartalet 2003 och första kvartalet 2004 med 1,0 procentenheter till 92,5 procent. Det ökade kapacitetsutnyttjandet förklaras bland annat av att färre företag har angivit brist på yrkesutbildad personal som hämmande faktor till ett ökat kapacitetsutnyttjande.

Inom industri för varaktiga konsumtionsvaror redovisades mellan fjärde kvartalet 2003 och första kvartalet 2004 ett ökat kapacitetsutnyttjande med 0,9 procentenheter till 85,2 procent, vilket bland annat beror på att efterfrågeläget har förbättrats något.

Inom gruppen industri för icke varaktiga konsumtionsvaror ökade kapacitetsutnyttjandet mellan fjärde kvartalet 2003 och första kvartalet 2004 med 0,4 procentenheter till 90,0 procent.Industrins kapacitetsutnyttjande enligt SNI92. Säsongrensade värden

År
Faktiskt kapacitetsutnyttjande

SNI 92
INDUSTRIBRANSCH
1a kv 2a kv 3e kv 4e kv
C+D Utvinning av mineral, tillverkningsindustri 2002 86,7 87,3 87,6 87,9
2003 88,3 88,7 89,3 89,7
2004 90,4
C Gruvor och mineralutvinningsind 2002 85,8 90,2 89,4 91,5
2003 95,9 91,3 91,7 95,4
2004 92,7
D Tillverkningsindustri 2002 86,6 87,3 87,5 87,8
2003 88,3 88,7 89,3 89,6
2004 90,3
- Industri för insatsvaror exkl energi 2002 86,7 87,7 87,8 87,8
2003 88,2 88,0 88,2 88,9
2004 89,6
- Industri för investeringsvaror 2002 85,9 86,1 86,5 87,6
2003 88,8 90,0 91,2 91,5
2004 92,5
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 2002 83,1 83,4 82,9 82,4
2003 83,0 82,5 82,7 84,3
2004 85,2
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 2002 89,2 89,7 90,0 90,3
2003 90,0 89,9 89,9 89,6
2004 90,0
24 Kemisk industri 2002 92,2 91,8 91,1 90,0
2003 90,2 90,3 90,7 89,8
2004 89,7
27 Stål- och metallverk 2002 90,2 91,0 91,9 92,3
2003 91,6 90,6 90,9 90,5
2004 91,6
29 Maskinindustri som ej ingår i annan underavd 2002 90,1 90,8 90,6 91,0
2003 91,2 89,8 90,5 91,3
2004 91,5
32 Teleproduktindustri 2002 69,7 63,0 65,8 67,9
2003 75,5 86,4 90,9 92,5
2004 95,6
34 Industri för motorfordon, släpfordon o påhängsvagnar 2002 83,6 87,3 87,9 88,3
2003 89,2 90,2 91,4 92,3
2004 94,9

Definitioner och förklaringar


Kapacitetsutnyttjandet definieras som kvoten mellan faktisk produktion och total produktionskapacitet.


Sveriges statistiska databaser


Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.


Mer om ...


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats


Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2004-08-19 kl. 13:00Producent
SCB, Programmet Industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76
Förfrågningar
Monica Broberg
Tfn 08-506 946 05
Epost monica.broberg@scb.se