Fortum Sverige AB

Ökat omställningsstöd från Stockholm Gas AB

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 11:28 CEST

Stödet höjs till kunder som måste byta uppvärmning eller spis när delar av stadsgasnätet läggs ned. Framförallt höjs stödet till kunder som gjort gasinstallationer från och med 1998. Stockholm Gas AB har lyssnat på kundernas kritik och ökar stödet för att säkerställa omställningen till annan uppvärmning än gas.

Den 22 april i år fattades beslutet att lägga ned delar av stadsgasnätet inom fem år, vilket berör tre procent av gaskunderna. Sedan dess har Stockholm Gas erbjudit berörda kunder ett omställningsstöd för att på frivillig väg avtala om nedläggning. Inga kunder har sagts upp. I samband med förhandlingarna har kunderna erbjudits ett omställningsstöd. Många kunder har tyckt att stödet inte har varit tillräckligt.

 Framförallt kommer kritik från kunder som har installerat nya gaspannor och spisar på 2000-talet, berättar Mathias Edstedt, vd för Stockholm Gas AB. Fram till 1998 förekom i princip ingen aktiv försäljning av gas i de områden som nu ska avvecklas, men det året startade aktiv försäljning och marknadsföring av gas. Vi känner ett extra ansvar för det förhållandet och höjer omställningsstödet så att vi säkerställer en annan uppvärmningsform när gasen avvecklas, påpekar Mathias Edstedt.

Stockholm Gas och dess ägare Fortum Värme skjuter nu till ytterligare 13 miljoner kronor i ekonomiskt stöd. Framförallt ökas stödet till kunder som investerat i gasapparater från 1998 och framåt, men även de som gjort installationer mellan åren 1992 och 1997 får generösare villkor.

Stödets storlek varierar från fall till fall eftersom kunderna har olika förutsättningar. Kunderna kommer att få stöd som motsvarar just deras individuella kostnad för att ersätta gasen med el och kan sedan fritt välja hur de vill använda omställningsstödet. Kunderna erbjuds fjärrvärme utan anslutningsavgift i de områden där fjärrvärmen byggs ut.

Även de som redan tecknat avtal med Stockholm Gas kommer att få del av det ökade stödet. Information kommer nu att gå ut till de kunder som berörs.

För ytterligare information vänligen kontakta

Mathias Edstedt, tel 08-671 7489

Utsänt av Inge Telander, tel 08-671 7961


Stockholm Gas AB ska leverera gas som bidrar till en uthållig, klimat- och miljöriktig energiförsörjning i Stockholm. Hushåll, fastighetsägare, restauranger, industri och fordon ska kunna utnyttja en förstklassig energikälla med säkra leveranser. Bytet från dagens stadsgas till biogas och naturgas år 2010 blir ytterligare ett bidrag till att hejda klimatförändringen tack vare minskade utsläpp av koldioxid.