Föreningen Svenskt Flyg

Ökat resande leder till ökat välstånd

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2013 19:00 CEST

En stor del av det globala rekreationsresandet går till utvecklingsländer där turismen har en betydande påverkan på BNP och sysselsättning.  Handel, företagande och möten mellan människor är en förutsättning för tillväxt och utveckling, även i utvecklingsländer. Därför är det viktigt att fler människor får möjlighet till den mobilitet och tillgänglighet vi tar för given. Luftfarten behöver utvecklas snabbare och bli mer effektiv i många utvecklingsländer för att kunna användas på bästa sätt och ge en tillgänglighet till den globala marknaden. Alla delar av ekonomin drar fördelar av de transportmöjligheter som flygindustrin förser världen med.

Detta är inte minst synligt i Afrika, något som professor Emil Uddhammar redogör för i sin rapport ”Turismens betydelse för utveckling och naturvård i Afrika”. Turismens värde för Afrika söder om Sahara har mer än fördubblats de senaste 15 åren och för fyra länder i regionen står turismen för mer än 20 procent av BNP. Rapporten, som är beställd av Föreningen Svenskt Flyg, lyfter fram tre exempel på framgångarna med eko-turism, i Zambia, Kenya och Uganda.

-  Turismen har en stor betydelse för mänsklig utveckling och politiska rättigheter i Afrika söder om Sahara. Den allt mer populära eko-turismen bidrar till att skydda viktiga natur- och kulturvärden och involverar befolkningen på ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Detta är värt att framhålla i diskussionerna om hur bäst hjälpa utvecklingsländerna, säger rapportförfattaren Emil Uddhammar.

Samtidigt som vi kan se resandets stora värde för bl a utveckling, tillväxt och handel så har vi i Västeuropa en diskussion om huruvida det är bra att resa eller inte. Många röster anser att vi bör resa mindre av bland annat miljöskäl. Detta skulle ge konsekvenser då de värden som resandet ger skulle gå förlorade och inte kunna ersättas av andra.

-  Att människor reser och möts över kulturella, religiösa och politiska gränser är viktigt ur många aspekter; inte minst ur demokratisynpunkt. Genom att resa och turista kan vi påverka både tillväxt och öppenhet i ett land och förhoppningsvis bidra på ett sätt där alla vinner. En flygplats ger även människor åtkomst mot världen och är ett sätt att ta sig ifrån fattigdom och förtryck. Flyget förenar människor och länder och spelar en viktig roll i vårt allt mer globaliserade samhälle, säger Anna Wilson, generalsekreterare för Föreningen Svenskt Flyg.  

Rapporten finns att ladda ner på www.svensktflyg.se

För mer information, kontakta:
Emil Uddhammar, tel 070-546 88 77
Anna Wilson, tel 070-926 31 77


Föreningen Svenskt Flyg är en intresseorganisation som kommunicerar idéer, åsikter och kunskap om flygnäringen i Sverige. Syftet är att öka medvetenheten om flygnäringens samhällsnytta och vikten av mobilitet och svensk tillgänglighet. Svensk flygnäring skapar över 80 000 jobb i Sverige plus ytterligare 100 000 jobb inom turistnäringen och bidrar årligen med 53 miljarder till svensk BNP.