Västtrafik

Ökat resande och kortare restider

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 16:31 CEST

Den resandeökning som kollektivtrafiken haft under våren håller i sig. Under årets fem första månader ökade det totala resandet med 6 procent, där expressbussarna i Göteborgsregionen står för den största ökningen. Dessutom minskar restiderna på flera infartsleder in mot Göteborg, tack vare utbyggnaden av busskörfält.

Idag presenterades siffror för resandet med kollektivtrafiken under årets fem första månader (januari-maj). Jämfört med samma period föregående år har resandet ökat med 6 procent, både inom Göteborgsområdet och för regionen som helhet.

Den största procentuella ökning har skett inom expressbusstrafiken, där resandet ökat med 19 procent. Inom stombusstrafiken har resandet ökat med 6 procent. Tågresandet har ökat med 12 procent medan resandet med spårvagnstrafiken har ökat med 10 procent. Ökningen i Göteborgsområdet motsvarar drygt 46 000 fler resor per dygn.

– Utvecklingen följer i stort våra prognoser och det visar att satsningarna vi gjort är riktiga. De största resandeökningarna ser vi i de stråk där stora satsningarna har gjorts på utökad tågtrafik och busskörfält, säger Roger Vahnberg, vice vd på Västtrafik.

De stråk där restiden förbättrats sedan årets början är framför allt mellan Landvetter centrum och Korsvägen och mellan E6 Norr Eriksdal och Nordstan.

Fler använder pendelparkeringarna
Sedan förra sommaren har en kraftig utbyggnad skett av pendelparkeringar längs stora pendlingsstråk in till Göteborg. Antalet bilplatser har ökat med 40 procent och antalet parkerade bilar är 32 procent högre detta år. På en del av parkeringarna finns fortfarande lediga platser medan det på andra ställen är hög eller full beläggning.

– Siffrorna visar att satsningen på utbyggda pendelparkeringar är viktig för att få fler att välja kollektivtrafiken. Vi fortsätter att bygga ut under året, både fler platser för bil och för cykel, säger Line de Verdier, projektledare på Västtrafik.

För att läsa hela rapporten besök: www.vastsvenskapaketet.se

För mer information:
Roger Vahnberg, vice vd, 0705-62 92 21
Line de Verdier, projektledare 0730-45 89 55
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 375 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.