Destination Gotland AB

Ökat resande till Gotland första halvåret

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2012 08:42 CEST

Resandet mellan Gotland och fastlandet under perioden januari-juni ökade med 1,1 % till totalt 591 809 passagerare jämfört med 2011.

– När vi summerar första halvåret, och resandestatistiken inte direkt påverkas av olika helgeffekter, kan vi konstatera en positiv utveckling säger Ulf Ahlquist, vd på Destination Gotland. Extra glädjande är att Gotlandsbesökarna står för i stort sett hela ökningen.

För mer information kontakta Ulf Ahlquist på 070-669 86 80.

Med vänlig hälsning
Destination Gotland

Ulf Ahlquist
Vd

Destination Gotland AB är ett helägt dotterbolag till Rederi AB Gotland och bedriver färjetrafiken mellan Visby, Nynäshamn och Oskarshamn enligt avtal med Svenska staten. Flottan består av fyra snabbgående fartyg och Gotlandstrafiken är idag ett av Europas modernaste trafiksystem till sjöss. Årligen transporteras ca 1,6 miljoner passagerare, 485 000 personbilar och 740 000 längdmeter gods. Destination Gotland har cirka 400 årsanställda och huvudkontoret i Visby.