Hufvudstaden

Ökat resultat för Hufvudstaden

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 10:14 CET

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 785,3 mnkr (716,2).

• Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 4,9 procent till 637,4 mnkr (607,7). Beståndet är oförändrat.

• Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 995,4 mnkr (997,8).

• Hyresvakansgraden vid periodens slut var 7,6 procent (7,1 vid årsskiftet).

• Resultat per aktie uppgick till 3,81 kronor (3,47).

• Hufvudstaden placerade sig återigen bland de främsta i årets Nöjd Kund-undersökning.Stockholm den 6 november 2006

HUFVUDSTADEN AB (publ)


Ivo Stopner
Verkställande direktör


Bilaga: Delårsrapport januari – september 2006

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.