Jernhusen AB

Ökat rörelseresultat och fortsatta investeringar i transportsektorn

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 18:29 CEST

Verksamheten i Jernhusen fortsätter att utvecklas positivt. Rörelseresultatet ökade med 12 procent jämfört med samma period föregående år.

Nettouthyrningen uppgick till 18 (17) MSEK vilket främst beror på nyuthyrningar i Kungsbrohuset. I juni tecknade Jernhusen avtal om försäljning av två kontorsfastigheter i Sundbyberg för 465 MSEK. I mars frånträddes marken under World Trade Center i Stockholm med en köpeskilling om 600 MSEK. Genom försäljningarna frigörs kapital som investeras i fastigheter längs den svenska järnvägen.

– Transportsektorn är i en intensiv utvecklingsperiod där branschens mål är att fördubbla resandet och transporter på järnväg fram till 2020. Jernhusens bidrag till fördubblingsmålet är investeringar i stationer, nya godsterminaler samt nya underhållsdepåer för tåg, nu senast i Raus utanför Helsingborg, säger Anders Bäck, tf vd för Jernhusen.

  • Fastighetsintäkterna uppgick till 745 (640) MSEK. Nettouthyrningen uppgick totalt till 18 (17) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 341 (304) MSEK.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 85 (-143) MSEK, vilket både beror på förädlingsresultat samt lägre avkastningskrav. Värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till -56 (-3) MSEK, vilket beror på räntenedgången som har skett sedan årsskiftet 2009/2010.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 253 (98) MSEK.
  • Investeringar uppgick till 1 034 (730) MSEK.
  • Rörelseresultatet för 2010 prognostiseras att bli högre jämfört med 2009, främst tack vare förvärvade fastigheter.
  • I maj utökade Jernhusen sitt företagscertifikatprogram med 1 000 MSEK till totalt 3 000 MSEK.
  • Kerstin Gillsbro efterträder Per Berggren som vd i Jernhusen den 1 november 2010.

För mer information:
Anders Bäck, tf vd/ekonomidirektör Jernhusen, 070-623 62 55