Tullverket

Ökat samarbete

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 14:44 CET

Att mötas är en början, att hålla samman är bra, men att arbeta tillsammans mot ett mål är en framgång. Med de orden inledde Björn Fries, Mobilisering mot Narkotika, sitt anförande vid Europe Customs and Law Seminar.

Europeiskt samarbetsmöte
Narkotikahandeln och den organiserade brottsligheten är ett internationellt problem. Befogenheterna skiljer sig mellan myndigheter och länder, vilket tidvis gör att samarbetet inte blir så smidigt som det kunde vara. Målet med "Europe Customs and Law Seminar" är att öka kunskaperna om dessa olikheter, se olika samarbetspartners starka sidor och gemensamt arbeta för att minimera narkotikahandeln i Europa.

Mötet i Malmö 16-17 november samlade ett 60-tal representanter för tull- och polismyndigheterna i Danmark, Norge, Tyskland och Sverige för diskussioner om hur man ska kunna utveckla och förfina det gemensamma arbetet mot den organiserade brottsligheten.

Gemensamt motto för mötet var att snabba upp förbindelserna mellan olika myndigheter och länder på regional nivå, via direkta kanaler som tele- och videoförbindelser.

Initiativtagare och värdar för mötet var Karl Gunnheden, Tullverket, Björn Fries, Mobilisering mot Narkotika samt Kjell-Arne Eliasson, Polisen.

Viljan till samarbete är hög bland samtliga närvarande, men att resa till varandra och verkligen arbeta tillsammans i konkreta "case" kräver politiska beslut och ekonomiska resurser. En mindre grupp måste nu ta över för att förverkliga de goda idéer som finns hos personalen i de olika ländernas myndigheter. Att arbeta tillsammans ger styrka – en styrka som är nödvändig för att bekämpa en ökande brottslighet.