Vingåkers kommun

Ökat samarbete för att utveckla den funktionella regionen i Södermanland och Östergötland

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2012 09:00 CEST

NORRKÖPING * FINSPÅNG * KATRINEHOLM * ÖXELÖSUND * VINGÅKER

Ökat samarbete för att utveckla den funktionella regionen i Södermanland och Östergötland

Kommunerna i södra Södermanland och norra Östergötland kommer att öka samarbetet för att underlätta vardagen för våra medborgare. Samarbetet syftar till att bättre möta medborgarnas önskemål och behov, men syftar också till att kommunerna tillsammans ska kunna bidra till en växande storstadsregion.

Samarbetet kommer främst att innefatta områden som infrastruktur, kollektivtrafik och pendling samt kommunal verksamhet såsom barnomsorg, utbildning, omsorg och teknisk försörjning av vatten, avlopp och IT. Samarbetet kommer dels att ske genom gemensamt agerande i olika frågor kring översiktsplanering och infrastrukturfrågor och dels genom analyser av stråken mellan våra större orter och områdena nära kommungränserna. Men också konkreta frågor där kommunerna kan hitta praktiska lösningar.

Kommunerna i södra Södermanland och norra Östergötland har sedan lång tid funktionellt varit beroende av varandra. Många kommuninvånare lever i en verklighet där kommun- och länsgränser suddas ut.

-       Det här är den rätta vägen för att underlätta och förbättra vardagen för vanligt folk. Kommungränserna ska inte vara ett problem, de ska helst inte märkas. Det här är ett rätt steg för att montera ned den mellankommunala prestige och det inomkommunala planeringsperspektiv som står i vägen för bättre lösningar, i såväl vardag som för den långsiktiga utvecklingen säger, Anders Härnbro (S), Kommunstyrelsens ordförande Finspångs kommun.

-       Detta samarbete är ytterligare en möjlighet att förbättra Katrineholm som boende-, företagar- och pendlarort, med mera. Övriga kommuners utveckling inom samarbetet är bara positivt för vår utveckling. Vi Socialdemokrater och Moderater i den politiska majoriteten står helt eniga i detta regionala samarbete, säger Göran Dahlström, Kommunstyrelsens ordförande Katrineholms kommun.

-       Jag ser det här som ett mycket viktigt för vår kommun. Hittills har regionsamarbete mest handlat om hur kartor ska ritas och politiska organisationer ska byggas. Det här är något annorlunda, nämligen ett samarbete mellan självständiga kommuner kring konkreta frågor som berör alla våra invånare i alla kommuner, säger Lars Stjernkvist (S), Kommunstyrelsens ordförande Norrköpings kommun.

-       Det blir alltmer viktigt med samarbete över kommun- och länsgränser. Kommun- och länsgränser uppfattas inte av människor i deras dagliga liv. Jag är övertygad om att det arbete vi nu inleder med att jobba tillsammans för att sudda ut gränser, öka samarbetet och fördjupa kontakterna med kommuner i vår närhet kommer att underlätta människors vardag, säger Urban Granström (S), Kommunstyrelsens ordförande Nyköpings kommun.

 

-       Människor rör sig idag över länsgränsen för att arbeta, studera och handla. Det ligger i tiden att vi med ett samarbete kommunerna emellan gör vad vi kan för att underlätta vardagen, säger Catharina Fredriksson (S), Kommunstyrelsens ordförande Oxelösunds kommun.

-       Vi behöver se till vår närhet – det är så lätt att fokusera på Stockholm. Vi har mycket att erbjuda varandra i våra grannkommuner. Genom ökat samarbete blir vi ett stöd och en tillgång till varandra och det kommer att komma till gagn för våra medborgare säger, Camilla Anglemark (S), Kommunstyrelsens ordförande Vingåkers kommun.

Beslut om ökat samarbete kommer att fattas på respektive kommuns kommunstyrelsesammanträde under augusti och september. Undertecknande av en gemensam avsiktsförklaring sker den 25 september i Katrineholm då en gemensam pressträff kommer att arrangeras.  

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Anders Härnbro         tfn: 070-130 57 32
Göran Dahlström       tfn: 070-665 28 22
Lars Stjernkvist          tfn: 070-527 26 27
Urban Granström      tfn: 0737-73 79 83
Catharina Fredriksson tfn: 070-551 58 88
Camilla Anglemark   tfn: 0151-191 10