Sida

Ökat Sida-stöd för hjälpinsatser efter jordbävningen i Pakistan

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 08:43 CEST

Sida har beslutat att stödja Röda Korset med 5 miljoner kronor för insatser i de jordbävningsdrabbade områdena i Pakistan. Tidigare har Sida gett stöd på 2 miljoner kronor till Räddningsverkets insatser.

Stödet till Röda Korset kommer bland annat att gå till boende, köksutrustning, mat, vatten och enkla sanitära anläggningar. Mediciner, akuta transporter och läkarhjälp ingår också i stödet. Behovet av läkarhjälp är sannolikt stort, såväl för enklare skador som för benbrott och blödningar.

- Situationen i området är mycket alarmerande och kraven på de humanitära organisationerna är höga. Deras insatser är nödvändiga och måste genomföras snabbt och effektivt. Annars riskeras ännu fler liv, säger Katarina Zinn på Sidas humanitära enhet.

Sidas nya stöd kommer som ett direkt svar på den appell som Röda Korset skickade under måndagseftermiddagen.

I delar av det paktisktansk-administrerade Kashmir, i Muzaffarabad, har 50 procent av bebyggelsen ödelagts. 40 procent är onåbart på grund av jordskred och att infrastrukturen för kommunikation är sönderslagen. Omkring 30 000 människor befaras ha omkommit efter lördagens kraftiga jordbävning. I ett första skede beräknar Röda Korset med att nå ut till minst 120 000 människor med mat, nödbostäder och grundläggande hälsovård.

- Det är viktigt att snabbt vidta åtgärder för att möta de omedelbara behoven. Vintern är redan på väg och hundratusentals saknar tak över huvudet, säger Katarina Zinn.

För fortlöpande information om Sidas humanitära insatser se www.sida.se/humanitarianassistance.
För mer information kontakta Sidas presstjänst, 08-698 55 55