Världsnaturfonden WWF

Ökat skydd för vilda växter och djur på internationellt möte i Bangkok

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 20:03 CEST

Efter två veckors internationella förhandlingar avslutades idag
Cites-konventionens möte i Bangkok om handeln med vilda
växter och djur.
- Resultatet blev en stor framgång för naturvården och
arbetet med att skydda hotade arter, säger Mats Forslund, expert på WWF.

Bland annat kommer de kommersiella fiskarterna vithaj och
napoleonfisk samt det kommersiella trädslaget ramin att få ett starkare skydd och föras upp på Cites-listans appendix 2.

- Det innebär att handeln fortfarande tillåts, men under
kontrollerade former, säger Mats Forslund. Olagligt fiskade vithajar, napoleonfiskar och virke från det tropiska trädslaget ramin ska inte kunna säljas på den internationella marknaden. Förhoppningsvis minskar det hotet mot arterna vilket gör
att de kan återhämta sig.

Ett 50-tal olika förslag har behandlats under Bangkokmötet. Exempelvis beslutades att en liten papegojart - gultofskakaduan
- flyttas från appendix II till appendix I vilket innebär att
all kommersiell handel nu förbjuds.. Kakaduan har minskat i antal med 80 procent de senaste 30 åren, på grund av illegal handel och att livsmiljöer förstörs. Flera olika
sköldpaddsarter har också förts upp på appendix II
eftersom handeln inte skett spå ett uthålligt sätt.

Flera förslag att minska skyddet och nedlista djurarter har
diskuterats. Men både Japans förslag till nedlistning av vikvalen och flera afrikanska förslag att lista ned elefanten avslogs av partsmötet.

Glädjande nog har hoten minskat mot flera tidigare strängt kontrollerade arter, vilket gör att viss handel nu får ske
under kontrollerade former.
- Det gäller bland annat den amerikanska vithövdade
havsörnen och nilkrokodiler i Namibia, säger Mats Forslund.

För tiger, snöleopard, amurleopard, saigaantilop, stör
(rysk kaviar) och mahogny beslutades att länderna i
CITES-konventionen ska arbeta hårdare för att stoppa
illegal handel. Den illegala jakten på elefanter för
elfenbenets skull är alltid uppe på partsmötena.
För första gången beslöt nu alla de afrikanska
länder som hyser elefanter att gemensamt försöka
stoppa den illegala handeln med elfenben inom och
mellan respektive land.

Fakta: På CITES-konventionens (Conference on International
Trade in Endangered Species) möte i Bangkok i Thailand
träffades 166 av världens länder i Bangkok för att diskutera handeln med vilda djur och växter. Partsmöten av det här
slaget hålls vart tredje år.

http://www.iisd.ca/cites/cop13/frep.html

För mer information: Mats Forslund, projektledarel
handel med hotade arter, 0226-700 50 el 0226-700 30
Marie von Zeipel, pressekreterare WWF, 08-624 74 03,
070-629 10 77 e-post: marie.vonzeipel@wwf.se