Svenska kyrkan

Ökat stöd för arbetet mot rasism

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 14:39 CEST

Kyrkostyrelsen beslutade i dag om rikskollekterna för 2005. Beslutet innebär en ökad satsning för arbetet mot rasism. Sveriges Kristna Råd får nästa år trekvarts rikskollekt i stället för en halv för sitt arbete mot rasism.

Övriga mottagare av rikskollekter - utöver Svenska kyrkans mission, Lutherhjälpen och Svenska kyrkan i utlandet – är Svenska Bibelsällskapet, Svenska kyrkans unga, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, Kristna Fredsrörelsen, EFS, Diakoniinstitutionerna, Svenska kyrkans miljöarbete samt Sveriges Kyrkosångsförbund som får en hel rikskollekt.

En halv rikskollekt kommer att ges till bland annat Liv&Fredsinstitutet och Hela människan. En kvarts kollekt får Kristna studentrörelsen i Sverige, Credo och Kvinnor i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkans rikskollekter samlade in 63,8 miljoner kronor år 2003.