Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Ökat stöd för att stärka nationella minoritetsspråk

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 09:13 CET

Som ett led i regeringens arbete att stärka de nationella minoritetsspråken avsätts under 2010 drygt 3 miljoner kronor för revitaliseringsinsatser. Med revitalisering avses medvetet språkarbete för att stärka och återta de nationella minoritetsspråken. Insatserna är en del av regeringens minoritetspolitiska strategi Från erkännande till egenmakt, proposition 2008/09:158.

Regeringen har nu utarbetat en förordning (2010:21) om statsbidrag för de nationella minoritetsspråken. Statsbidrag lämnas till organisationer och stiftelser för språkprojekt som har till syfte att stärka enskildas förutsättningar att tillägna sig och använda sina nationella minoritetsspråk. Exempel på sådana projekt är språkprojekt som riktar sig till barn och deras föräldrar, läsfrämjande insatser och insatser för att öka kunskapen om flerspråkighet och språköverföring mellan generationer. Insatser som riktar sig till barn och ungdomar ska prioriteras särskilt. Statsbidraget fördelas av Institutet för språk och folkminnen efter ansökan.

- Aktivt språkarbete är av avgörande betydelse för de nationella minoritetsspråkens fortlevnad i Sverige. De nationella minoriteternas vilja att bevara sina språk är stark, säger  integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Med minoritetsspråk avses i denna förordning samtliga varieteter av minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.


Kontakt:
Yoav Bartal
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
08-405 12 90
070-357 51 94

Lennart Rohdin
Politiskt sakkunnig
08-405 35 03