Miljöpartiet de gröna

Ökat stöd för dövblinda

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 08:49 CEST

Idag invigs dövblindteamet inom Stockholms läns landsting. Teamet ska ge stöd till människor som är döva och blinda, samt informera och sprida kunskap om dövblindhet.

- Människor som är både döva och blinda behöver mycket stöd från samhället för att kunna leva ett bra liv, därför att dövblindteamet oerhört viktigt. Att kunna kommunicera med sin omgivning är centralt, inte minst i dagens informationsfyllda samhälle, säger Lena-Maj Anding (mp) habiliteringsansvarig i Stockholms läns landsting.

År 2003 anslog regeringen medel till ett nationellt kunskapscenter för dövblindhet som ska arbeta med att stödja regionalt och lokalt arbete kring dövblindhet och nu invigs alltså även teamet för dövblinda i Stockholms läns landsting.

- Vi behöver öka vår kunskap om dövblindhet och om dövblindas situation, det ska teamet arbeta med. Men teamet ska också erbjuda sociala, kurativa och psykologiska insatser och hjälp med att hitta rätt hjälpmedel, säger Lena-Maj Anding (mp)

Inom teamet arbetar psykolog och kuratorer samt kommunikationspedagog, hörselpedagog och synpedagog. Till teamet är även hörselläkare och synläkare knutna.

Välkomna till invigning tisdagen den 25 april kl 13.00 på Norrtulls sjukhus, Norrtullsgatan 14, ingång H.

För mer information, kontakta Inger Hallqvist Lindvall (mp) 070-737 44 17.


Fakta om dövblindhet
Att vara dövblind behöver inte innebära att man är helt döv och helt blind. Vissa kan ha begränsad syn och hörsel. Men en person med dövblindhet kan inte låta synen kompensera bristen på hörsel eller låta hörseln kompensera synskadan. Tillsammans gör de båda funktionshindren det totala handikappet svårare.
Dövblindhet leder till svårigheter att kommunicera med andra, få tillgång till information, kunna orientera sig självständigt i omgivningen och påverkar livets alla områden vilket också får konsekvenser av psykologisk och social karaktär.
För vissa personer med dövblindhet tillkommer även andra funktionshinder.

Personer med dövblindhet delas ofta in i två undergrupper, dövblindfödda och dövblindblivna.

Idag vet man att det finns många orsaker till dövblindhet. De flesta anses ha genetiska orsaker och övriga beror på infektioner, olyckor och andra ännu okända anledningar. Det beräknas finnas ett 50-tal syndrom som leder till dövblindhet.