Justitiedepartementet

Ökat stöd till barn som lever i våldsutsatta hem

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 14:27 CET

Barn som lever i våldsutsatta hem där de bevittnar våld och andra övergrepp ska få ökat stöd. De barn som på detta sätt drabbas kan ha samma behov av stöd som barn som själva utsätts för brott. Tydligare reglering i socialtjänstlagen och rätt till brottsskadeersättning från staten är ett par av de åtgärder som regeringen lägger fram i en proposition som beslutas i dag. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna.

Förslaget i korthet:

· I socialtjänstlagen slås det fast att barn som bevittnar våld eller andra övergrepp, av eller mot närstående vuxna, är offer för brott.

· Barn som bevittnar ett brott som är ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person ska ha rätt till brottsskadeersättning från staten.

· Personer som utsatts för brott ska i fler situationer än i dag få information om vilka bestämmelser som gäller för meddelande av besöksförbud.

- Barnen är en utsatt grupp i samhället som är helt beroende av vuxnas stöd och hjälp. Det förslag vi nu lägger fram är ytterligare ett steg framåt i detta viktiga arbete, säger justitieminister Thomas Bodström.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 november 2006.Kontakt:
Linda Romanus
pressekreterare
08-405 47 22
0705-92 58 17
linda.romanus@justice.ministry.se

Daniel Sjölund
Rättssakkunnig
08-405 43 74

Niklas Ljunggren
Rättssakkunnig
08-405 25 94

Rolf Olsson
Riksdagsledamot (v)
08-786 46 50
070-343 96 82

Marielle Nakunzi
Politiskt sakkunnig (v)
08-405 25 79
070-894 92 91

Leif Björnlod
Riksdagsledamot (mp)
08-786 47 38
070-332 33 23

Alf Karlsson
Politiskt sakkunnig (mp)
08-405 15 93
070-665 69 96