Sveriges Kommuner och Landsting

Ökat stöd till förebyggande tandvård

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 16:22 CET

Tandvårdsutredningen presenterade 6 mars sitt delbetänkande med förslag om ett grundstöd till förebyggande tandvård. Ett ökat stöd till regelbunden och förebyggande tandvård är bra. En enklare lösning skulle vara frisktandvård i abonnemangsform som allt fler efterfrågar och som landstingen erbjuder mer och mer.

Betänkandet som idag presenterades för regeringen "Stöd till hälsofrämjande tandvård" (SOU 2006:27) innehåller ett förslag till så kallat grundstöd. Ett tandhälsobesök, där patienten för ungefär 200 kronor under en 18-månadersperiod, ska kunna få tillgång till en subventionerad undersökning och enklare förebyggande åtgärder.

Direktiven för utredningen har varit tydliga om grundstödets konstruktion.
– Jag uppskattar att utredaren föreslår att det även ska gå att tillgodogöra sig det föreslagna grundstödet om man väljer ett tandvårdsabonnemang, säger Håkan Vestergren, utredare på Sveriges Kommuner och Landsting, som suttit med i referensgruppen.
– Men det hade varit önskvärt och enklare med en lösning som i högre grad bygger på frisktandvården i abonnemangsform, den kanske mest naturliga fortsättningen på den framgångsrika barn- och ungdomstandvården.

Många patienter har behov av mer omfattande förebyggande åtgärder och att få dessa oftare. Frisktandvården i abonnemangsform är en lösning som allt fler efterfrågar och landstingen satsar allt mer på att erbjuda. Genom att riskbedöma och riskgruppera kan man på ett naturligt och systematiskt sätt anpassa insatserna efter den enskilde patientens kort- och långsiktiga behov samt förmåga till egenvård. Detta är ett arbetssätt barn- och ungdomstandvården tillämpar idag. Till exempel, om en patient bedöms tillhöra riskgrupp 3 så utgår en bestämd kostnad per månad oavsett vilka aktuella insatser som krävs eller hur ofta de behövs. Fördelarna är att patienten lättare kan förutse och planera sina tandvårdskostnader. Med förslaget i betänkandet kommer priset för besöket att påverkas av den tid som har förflutit sedan föregående besök.

– Förhoppningen är att abonnemangsformen ännu tydligare vägs in i den fortsatta utredningen som bland annat avser stöd vid höga kostnader, säger Håkan Vestergren.
– Det är också viktigt att tandvårdsstödet uppräknas och värdesäkras. Den nuvarande statliga tandvårdsförsäkringens grundbelopp har legat oförändrade sedan 1999 vilket fört med sig att patienterna fått svara för hela prisökningen.

För mer information: Håkan Vestergren, tfn: 08-452 77 03

Sidan granskad 6 mar 2006