Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Ökat stöd till offer för människohandel

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2009 09:57 CEST

Regeringen har beslutat att ge Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att planera, samordna och genomföra insatser för att personer utsatta för prostitution och människohandel tryggare ska kunna återvända till sina ursprungsländer. Länsstyrelsen i Stockholms län får disponera 5 000 000 kronor 2009 för att genomföra uppdraget. Regeringen avser att för 2010 tillföra Länsstyrelsen ytterligare 5 000 000 kronor för uppdraget.

- Genom uppdraget skapas nya vägar och insatser för att ge skydd och stöd åt de personer som varit utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Länsstyrelsen ska vid genomförandet av uppdraget samverka med myndigheter, organisationer och andra aktörer som Länsstyrelsen finner lämpliga både i Sverige och i andra länder, särskilt i de länder till vilka personerna återvänder.

Länsstyrelsen i Stockholms län får också i uppdrag att fördela medel till frivilligorganisationer för att stödja deras arbete för att motverka efterfrågan av prostitution och för att öka kunskapen om människohandel för sexuella ändamål. Länsstyrelsen i Stockholms län får disponera 2 000 000 kronor 2009 för att genomföra uppdraget.

Uppdragen ska sammanställas och slutredovisas av Länsstyrelsen i Stockholms län till Regeringskansliet senast den 31 mars 2011.

Båda uppdragen ingår i regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (skrivelse 2007/08:167).


Kontakt:
Yoav Bartal
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
08-405 12 90
070-357 51 94-------------------------
Läs mer
-------------------------
Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (http://www.regeringen.se/sb/d/10793)

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Skr. 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (http://www.regeringen.se/sb/d/9761/a/108621)