Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Ökat stöd till personer utsatta för människohandel

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 10:18 CET

- Sexhandeln i Europa är en modern form av slaveri. Precis som vi bekämpar handeln med människor måste vi också skapa trygghet för utsatta och deras barn. De som utsätts för människohandel behöver stöd för att med egen kraft ta kontroll över sina liv, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Regeringen ger på torsdagen Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att utveckla stödprogram för rehabilitering av personer som utsatts för människohandel för sexuella ändamål. För detta ändamål avsätts två miljoner kronor. Uppdraget är en av åtgärderna i regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål, vilken innehåller satsningar på sammanlagt 210 miljoner kronor för 36 åtgärder under perioden 2008-2010.

Stödprogrammen ska ge brottsoffret  goda  förutsättningar att med egen kraft ta sig ur den situation som bidrog till att personen hamnade i människohandeln. Programmen ska också identifiera insatser som kan möjliggöra utbildning och förvärvsarbete. I stödprogrammen ska hänsyn tas till att när barn är brottsoffer måste stödinsatserna vara särskilt anpassade efter barns särskilda behov och rättigheter.

Stödet till personer som utsatts för människohandel för sexuella ändamål behöver stärkas och utvecklas för såväl de som stannar i Sverige som de som återvänder till sitt ursprungsland. Stödinsatser i dag tar inte alltid hänsyn till brottsoffrets situation, trauma, utsatthet eller poten¬tiella hot från förövare. Brottsoffret riskerar att i sin utsatthet återigen hamna i prostitution och utsättas för människohandel.

Vid genomförande av uppdraget ska länsstyrelsen samarbeta med andra relevanta aktörer som arbetar med dessa frågor. Bland annat ska frivilligorganisationer och myndigheter som har erfarenhet av arbete med liknande frågeställningar ingå i samarbetet. I uppdraget ingår också att länsstyrelsen ska sprida och tillgängliggöra information om stödprogrammen till relevanta målgrupper.


Kontakt:
Yoav Bartal
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
08-405 12 90
070-357 51 94

Karin Karlsbro
Politiskt sakkunnig
08-405 34 96