Naturvårdsverket

Ökat stöd till sälskador på fiske

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 15:32 CEST

Naturvårdsverket har fördelat nära 30 miljoner kronor till sälskador, en ökning med 10 miljoner från i fjol. Merparten går till ersättning för skador på yrkesfisket. Samtidigt pågår utveckling av sälsäkra redskap för fiske efter abborre, gös, sik och torsk.

- Det bästa stödet vi kan ge fisket är att förebygga skador av säl genom utveckling av sälsäkra fiskeredskap och metoder. Det arbetet pågår och under tiden ger vi ersättning för uppkomna skador och tillstånd till skyddsjakt, säger Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Sälar tar fisk ur en del redskap och genom nätmaskor. Det ger skador på över 50 miljoner kronor årligen, enligt Fiskeriverket.

Utveckling av sälsäkra redskap och fiskemetoder pågår inom projekt Sälar och fiske. En bra fälla finns för lax, det är en ombyggd fångstfälla för lax som anpassats för att stänga ute sälar.

- Nu pågår arbete för att utveckla en mindre variant av den fällan. Den är tänkt för fiske efter abborre, gös och sik. Dessutom har arbetet börjat med en sälsäker torskbur, säger Per Risberg, handläggare på Naturvårdsverket.

Totalt avsatte regeringen i år 40 miljoner kronor till bidrag och ersättning för skador av vilt, förutom på rennäringen. Naturvårdsverket har fördelat 11 miljoner kronor till skador av tranor, gäss och rovdjur. Nu fördelas ytterligare 29,5 miljoner kronor till sälskador.

- Vi avsätter fem miljoner kronor till bidrag för att skaffa sälsäkra laxfällor och starkare material i nät. Vi bedömer att den summan täcker behovet av bidrag, säger Susanna Löfgren.

Resterande 29,5 miljoner kronor fördelas på länsstyrelserna för att ersätta skador av gråsäl, knubbsäl och vikare. Fiskare ansöker hos sin länsstyrelse om stöd. I några län ges inga bidrag och det beror på främst på att fiskare inte har sökt medel i dessa län.Läs beslutet

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Risberg, handläggare, Viltförvaltningsenheten, 08-698 85 34, per.risberg@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till att miljöpolitiken genomförs effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till att den utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.