Justitiedepartementet

Ökat stöd till samlingslokaler

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 16:32 CEST


Regeringen föreslår i vårbudgeten att stödet till allmänna samlingslokaler ökar med 3,5 miljoner kronor från 29 miljoner till 32,5 miljoner kronor.

En del av den ökade satsningen på 3,5 miljoner kronor ska kunna användas till verksamhetsutveckling för att anpassa de allmänna samlingslokalerna i storstadsområdena till ungdomars fritids- och kulturverksamhet. Det kan till exempel handla om att bygga om lokaler så att de bättre motsvarar ungdomars behov och efterfrågan.

Att det finns bra och ändamålsenliga samlingslokaler är viktigt för att stärka och utveckla den lokala demokratin. En allmän samlingslokal i en kommun- eller stadsdel är en viktig del av den demokratiska infrastrukturen. Samlingslokaler är en förutsättning för ett aktivt och variationsrikt föreningsliv. En samlingslokal stimulerar invånarnas initiativrikedom och handlingskraft.

- Allmänna samlingslokaler har stor betydelse för människors deltagande i samhällslivet. De ger oss möjligheter att utöva de grundlagsfästa mötes-, yttrande- och föreningsfriheterna, understryker demokratiminister Jens Orback.

- Samlingslokaler är även viktiga mötesplatser för barn och ungdomars kultur- och fritidsengagemang. Vi vill med detta stöd särskilt stimulera engagemanget hos ungdomar i storstäderna eftersom det har visat sig finnas ett särskilt behov av förnyelse av samlingslokalerna i dessa delar. Nya behov och nya former av engagemang kräver andra lokaler. Min förhoppning är att vi även ska lyckas nå ungdomar som inte alltid attraheras av det traditionella föreningslivet, sammanfattar Jens Orback.Kontakt:
Olle Eriksson
Pressekreterare hos Jens Orback
08-405 57 96
0702-71 66 18
olle.eriksson@justice.ministry.se

Mattias Ludvigsson
Departementssekreterare
08-405 40 73-------------------------
Läs mer
-------------------------
Temasida för ekonomiska vårpropositionen (http://www.regeringen.se/sb/d/6561)


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2005/06:100 Ekonomiska vårpropositionen 2006 (http://www.regeringen.se/sb/d/6572/a/61851)


-------------------------
Bakgrundsmaterial
-------------------------
Läs om budgetprocessen (http://www.regeringen.se/sb/d/2459)