Näringsdepartementet

Ökat svensk-ryskt samarbete inom ekonomi och handel

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2006 15:41 CET

- Det ekonomiska och handelspolitiska samarbetet mellan Sverige och Ryssland är livaktigt och innehållsrikt. Nu tar vi flera viktiga steg för att intensifiera och utveckla samarbetet ytterligare, säger näringsminister Thomas Östros.

Under fredagen har den svenska regeringen tillsammans med Rysslands regering stått värd för en konferens kring tillväxt och investeringar. Medarrangörer var också Swedish Institute of Transition Economics (SITE) och Centre for Strategic Research i Moskva. Under konferensen har förutsättningar för ökad tillväxt och ett gott investeringsklimat diskuterats.

I samband med konferensen undertecknade den ryske ekonomiministern, German Gref, och näringsminister Thomas Östros en handlingsplan för utveckling av det ekonomiska samarbetet för de kommande två åren. Handlingsplanen innehåller konkreta samarbetsprojekt för svenska och ryska myndigheter och regeringskanslier, vars syfte är att underlätta framförallt för företag som vill etablera sig på det andra landets marknad.

- Många svenska företag etablerar sig och växer starkt i Ryssland. Ryssland är en växande marknad med stor potential för många av våra mest framgångsrika företag, såväl stora som små- och medelstora. Genom en aktiv och tät dialog med de ryska myndigheterna kan den svenska regeringen bidra till att underlätta för svenska företag i Ryssland. I och med denna handlingsplan har vi tagit många viktiga steg på för företagen betydelsefulla områden, säger näringsminister Thomas Östros.

- Ryska företag och myndigheter efterfrågar kunnande som svenska företag och myndigheter besitter. Inte minst inom områden som rymd, IT och entreprenörskap, säger Thomas Östros.

Den överenskomna handlingsplanen innehåller bland annat:

Inom rymdområdet kommer svenska och ryska myndigheter att utöka samarbetet bland annat genom gemensamma system för rymdfarkoster, samarbete kring kommunikation i rymdfarkoster och forskningsprogram. Exempelvis kommer information från ryska satelliter i större utsträckning än tidigare tas emot i Sverige.

Inom turismområdet kommer ryska och svenska myndigheter att samarbeta för att främja turismen mellan våra länder. Det handlar exempelvis samarbete inom utbildning av personer inom turismnäringen, användandet av ny teknologi och gemensam utveckling av nya turismtjänster.

Inom tullområdet kommer det redan pågående arbetet att intensifieras och utvecklas i syfte att göra det enklare för företag och andra som är i behov av effektiva tullprocedurer. Ett program för regionalt tullsamarbete ska utvecklas och vårt samarbete för att förhindra tullbrott ska utvecklas.

Inom miljöområdet ska flera gemensamma projekt för vattenförsörjning, vattenrening och värmeförsörjning i ryska regioner genomföras.

Inom flera områden kommer våra regeringskanslier att bilda gemensamma arbetsgrupper för att intensifiera samarbetet. Det handlar bland annat om
· investeringsfrämjande,
· frågor som rör finans- och bankfrågor till
exempel enklare procedurer vid kreditinformation och kreditgivning,
· kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring hur vi får fler och växande småföretag.

Handlingsplanen för utveckling av det handelsekonomiska samarbetet mellan Sverige och Ryssland finns att läsa på http://naring.regeringen.se och på http://ud.se.