Utbildningsdepartementet

Ökat vetenskapligt samarbete mellan Sverige och Frankrike

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 14:46 CEST

Sverige och Frankrike har ingått ett avtal om att underlätta forskningssamarbetet mellan länderna.

I avtalet, som undertecknades i september 2010, ingår samarbete inom klimatforskning, neutronforskning och acceleratorteknik.

• Svenska forskargrupper kommer att delta i klimatforskningen vid Laboratoriet för forskning om klimat och miljö (LCSE). Svensk representation ska finnas i laboratoriets styrelse.
• Svenska studenter ges tillträde till utbildnings- och forskningsreaktorerna ISIS och MINERVE i Frankrike.
• Svenska forskare och doktorander ges tillträde till franska forskningslaboratorier och ska gemensamt med franska forskare utveckla forskningsprojekt vid forskningsreaktorer i Frankrike.
• Svenska och franska forskare ska samarbeta för att utveckla instrument för användning vid forskningsanläggningen Max IV som byggs i Lund.
• Franska forskningsgrupper deltar i den vetenskapliga utvecklingen av ESS som byggs i Lund. Franska forskargrupper ska även bygga en accelerator som ska placeras i ESS.

Samarbetet ska utvecklas vidare genom överenskommelser mellan berörda parter i Sverige och Frankrike.

Kontakt:
Eva-Marie Byberg
Pressekreterare
070-188 65 55