PA Resources AB

ÖKNING AV AKTIEKAPITALET I PA RESOURCES UNDER AUGUSTI

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 10:09 CEST

Till följd av utnyttjande av utestående personaloptioner har PA Resources aktiekapital under augusti månad ökat från 72 657 002 SEK till 72 732 002 SEK. Det är en ökning med 75 000 SEK fördelat på 150 000 stycken nya aktier. Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår därmed till 145 464 004.

PA Resources personaloptionsprogram som antogs vid den extra bolagsstämman i oktober 2005 är i dess utnyttjandefas. Under augusti månad har 150 000 personaloptioner utnyttjats för teckning av nya aktier i bolaget till en teckningskurs av 36,95 SEK per aktie, vilket har medfört att bolagets aktiekapital ökat med sammanlagt 75 000 SEK. Ökningen av aktiekapitalet med 75 000 SEK har den 28 augusti 2008 registrerats av Bolagsverket.
Ytterligare 50 000 stycken personaloptioner har utnyttjats för teckning av nya aktier i bolaget men har ännu inte registrerats hos Bolagsverket.

I personaloptionsprogrammet finns för närvarande 3 425 000 utestående personaloptioner, vilka kan utnyttjas för förvärv av nya aktier i bolaget fram till den 31 oktober 2008. Efter nämnda tidpunkt förfaller de personaloptioner som ej utnyttjats. Därutöver finns 500 000 utestående teckningsoptioner som kan utnyttjas för förvärv av aktier i bolaget under tiden 1 december - 31 december 2010. Mer information om bolagets utestående teckningsoptionsprogram finns i PA Resources årsredovisning 2007 under not 8, sidan 75.

Stockholm, 10 September 2008
PA Resources AB (publ)


För ytterligare information, kontakta gärna:
Bo Askvik
CFO
PA Resources AB
Telefon: +46 708 19 59 18
E-post: info@paresources.se


PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla och utvinna olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen bedriver idag verksamhet i Tunisien, Norge, Storbritannien, Danmark, Nederländerna, Grönland, Ekvatorialguinea och Republiken Kongo (Brazzaville).
PA Resources är en av Tunisiens största oljeproducenter. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.

PA Resources AB hade intäkter om 2 794 MSEK under 2007. Bolaget är primärnoterat på Oslo Börs i Norge (segment OB Match) och sekundärnoterat på OMX Nordiska Börsen i Stockholm (segment Large Cap). För mer information, besök gärna www.paresources.se.