Intrum Justitia AB

Ökning av aktiekapitalet till följd av utnyttjande av personaloptioner i enlighet med Intrum Justitias personaloptionsprogram

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 15:09 CEST

Intrum Justitias personaloptionsprogram 2003/2009, som antogs av den ordinarie bolagsstämman 2003 och som ger 20 anställda i ledande ställning inom koncernen en möjlighet att förvärva nytecknade aktier till ett lösenpris av 54,60 SEK per aktie under perioden 1 juli 2007–30 maj 2009 är, som tidigare meddelats, i dess utnyttjandefas.

Till följd av utnyttjande av tilldelade personaloptioner har Intrum Justitias aktiekapital under augusti månad ökat från 1 560 373,02 SEK till 1 568 069,02 SEK motsvarande 384 800 nya aktier, vilket motsvarar lika många röster. Den ökning av aktiekapitalet med sammanlagt 7 696 SEK som motsvarar aktieteckningen har den 1:a, den 23 respektive den 28 augusti 2007 registrerats av Bolagsverket. Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår därmed till 78 403 451.

Redogörelse för personaloptionsprogrammet finns i Intrum Justitias årsredovisning för år 2006, sidan 61 not 27, samt i senaste delårsrapporten från 26 juli 2007.


För mer information, kontakta:
Anders Antonsson, informationschef
Tel: 08-546 102 06, mobil: 0703-367 818
E-post: a.antonsson@intrum.com


Intrum Justitia är Europas ledande koncern för tjänster inom kredithantering. Koncernen omsätter ca 2,9 miljarder kronor och har omkring 2 900 anställda i 24 marknader. Intrum Justitia strävar efter att mätbart förbättra sina kunders kassaflöden och långsiktiga lönsamhet genom att på varje lokal marknad erbjuda hög kvalitet i relationen, såväl med kunder, som med betalningsskyldiga. Koncernen erbjuder ett brett utbud av tjänster för hantering av företags- och konsumentfordringar. Intrum Justitia AB (symbol: IJ) är noterat på Nordiska börsen, medelstora bolag. Ytterligare information finns på bolagets webbplats: www.intrum.com