ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Ökning av antalet konkurser under första halvåret

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2003 10:40 CEST

Under årets första sex månader försattes 4 467 företag i konkurs. Jämfört med samma period föregående år är detta en ökning med 10 procent. Antal anställda i företag i kon­kurs uppgick till drygt 14 500, en uppgång med ungefär 4 procent.

I Stockholms län försattes 1 613 företag i konkurs, en ökning med 17 procent. Antal anställda i företag i konkurs uppgick där till drygt 4 800 personer vilket är en minskning med 6 procent. I Skåne beslutades om 528 företagskonkurser och i Västra Götaland försattes 688 företag i kon­kurser vilket innebar ökningar med 10 respektive 11 procent.

Inom branschen Datakonsulter och dataservicebyråer uppgick antalet konkurser till 193, en minskning med 5 procent. Antalet anställda i företag i konkurs uppgick till närmare 1 400 per­so­ner vilket var en minskning med 41 procent. Bland hotell och restauranger försattes 229 företag i konkurs, en ökning med 9 procent. Bland Andra företagsservicefirmor försattes 627 företag, en ökning med 11 procent. Antal anställda i företag i konkurs minskade däremot med 8 procent och upp­gick till närmare 2 400 personer.

Företagskonkurser i Sverige januari-juni 2003

Antal konkurser Förändring jmf motsv 2002 Anställda i företag i konkurs Förändring jmf motsv 2002

Sverige 4 467 10% 14 529 4%

Stockholms län 1 613 17% 4 827 -6%
Västra Götalands län 688 11% 2 520 37%
Skåne län 528 10% 1 625 14%

Byggindustrin 508 53% 1790 19%
Hotell- och restaurang branschen 229 9% 895 34%
IT-relaterade branscher 332 1% 2 048 -33%

Hämta rapporten Konkurser januari – juni 2003 (S2003:009) på www.itps.se. Där hittar du också aktuell månadsstatistik.

För ytterligare information:
Therése Ericsson, ITPS, telefon 063-166621, e-post: therese.ericsson@itps.se

Marianne Löfgren
Institutet för Tillväxtpolitiska Studier
Box 574, 101 31 STOCKHOLM
Tel: + 46 8 456 67 33, Fax: +46 8 456 67 01
E-mail: Marianne.Lofgren@itps.se
www.itps.se